top of page

Ilmamäärien mittaus ja säätö

Hinta

258€ - 785€

Kesto

2 - 8 tuntia

Ilmamäärien mittaus ja säätö

Kaikki mittaukset dokumentoidaan siten, että mittaukset voidaan toistaa ja mittaustiedot voidaan tarkastaa. Mittauksiin käytettävien laitteiden kalibroinnin voimassaolo dokumentoidaan myös. Venttiilit lukitaan säätöarvoonsa. Venttiilin tunnus, säätöasento sekä paine-ero- ja virtaamatiedot merkitään mittauspöytäkirjaan. Virtaamien säädöstä tehdään pöytäkirja, josta ilmenevät venttiilin sijainnin osoittava tunnus, säätöventtiilin tyyppi ja DN-koko, säätöasento, mitattu painehäviö, säädetty virtaama ja suunniteltu virtaama.


Ilmavirrat säädetään siten, että vältetään turhia kuristuksia. Huonekohtaisia ilmavirtoja säädettäessä ko. huoneiden väliovet käytävään pidetään auki. Mahdollisten porrashuoneiden väliovet pidetään kiinni. Säätötyö tehdään niin, että rakennus on kokonaisuudessaan ulkoilman nähden alipaineinen 1-5 Pa.

Poistoilmanvaihto

258€

LTO (6 - 14 venttiiliä)

469€

LTO (yli 15 venttiiliä)

785€

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

TARJOUSPYYNTÖ

Mitä IV palvelua olet etsimäsä?
Lataa tiedoto

Kiitos yhteydenotostasi! | Tack för din kontakt!

bottom of page