top of page

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

Tyypillinen hinta ja kesto

400€

2 - 4 tuntia

Hyvä sisäilman laatu voidaan varmistaa kuntotutkimuksella. Kuntotutkimuksessa tarkistetaan ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus, asennetun kanaviston kunto sekä ilmamäärät. Samalla selvitetään mahdolliset ongelmat ja ongelmien laajuus.

Tutkimukset suoritetaan aistinvaraisesti ja erilaisia mittausmenetelmiä käyttäen. Tavoitteena on selvittää ilmanvaihtojärjestelmän yleiskunto, uusimistarpeet ja toimivuus, jotta vältytään yllättäviltä kustannuksilta ja toimenpiteet voidaan ajoittaa taloudellisesti sopivaan hetkeen.

Mitä ilmanvaihdon kuntotutkimuksessa tarkistetaan?

Asiakas päättää kuntotutkimuksen laajuudesta tilausvaiheessa. Yleensä tilaajalla on jo valmiiksi kysymyksiä, joihin he toivovat vastauksia:

  • Onko ilmanvaihto tiivis?

  • Onko asennettu kanavisto eristetty hyvin?

  • Onko kiinteistön ilmamäärä riittävä?

Yleisesti ottaen laajemmassa tarkastuksessa tarkistetaan ensin ilmanvaihtokone ja raitisilmasäleiköt. Lisäksi tarkistetaan moottorin kunto, lämmöntalteenottokennon toimivuus sekä mm. sisäisten patterien lämpösuojien toimivuus. Seuraavaksi suoritetaan ilmamäärien mittaus ja arviointi sekä tarkastetaan järjestelmän äänitaso. Kanaviston tiiviys ja asennuksen laatu selvitetään käyttämällä kanavakameraa. Kanavat tarkistetaan myös ulkopuolelta ja huomiota kiinnitetään erityisesti eristykseen ja siihen vastaako se nykyvaatimuksia. Työn aikana otetaan runsaasti kuvia ja tarvittaessa myös näytteitä.

Tarkastuksen valmistuttua asiakkaan luona laadimme tarkastuksesta kattavan ja selkeän raportin, johon sisällytetään suositellut toimenpiteet. Tarvittaessa liitämme mukaan tarjouksen korjaustoimenpiteistä.

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

TARJOUSPYYNTÖ

Mitä IV palvelua olet etsimäsä?
Lataa tiedoto

Kiitos yhteydenotostasi! | Tack för din kontakt!

bottom of page