top of page

ILMANVAIHTOKANAVISTON TIIVIYSTARKASTUS

Tyypillinen hinta ja kesto

3000€

4 - 8 tuntia

Ilmanvaihtokanavisto tulee rakentaa siten, että ilma kiertää kanavissa eikä puhalla rakenteisiin tai ime ilmaa rakenteista. Ilmanvaihdon asennus on suoritettava määräysten mukaisesti. Mikäli ilmanvaihtokanavia ei ole rakennettu tiiviisti, se voi johtaa moniin ongelmiin.

Tilanteissa, joissa muodostuu paljon höyryä, kuten saunoessa - kostea ilma voi päästä talon rakenteisiin jos ilmanvaihtokanava ei ole tiivis. Kosteat eristykset, kipsilevyt tai puurungot ovat hyvä alusta mikrobikasvustolle. Rakennusmääräysten mukaan jokaisen rakennuksen ilmanvaihtokanavat tulee tiiviystarkastaa ennen luovutusta.

Kuinka tiiviystarkastus eli painekoe tehdään ilmanvaihtojärjestelmään?

Tiiviystarkastusta ei yleensä tehdä koko järjestelmän jokaiselle kanavaosalle, vaan yleensä tarkastetaan tietty osa kanavistosta. Mikäli mittauksessa ei havaita poikkeamia, voidaan olettaa, että kanava on tiiviyden osalta kunnossa. Kaupungeilla on erilaisia säädöksiä tiiviystarkastuksiin, mutta yleisesti ottaen asennetuista kanavista tarkistetaan noin 10-20 %. Tärkein tarkastettava kanavatyyppi on ylipaineinen kanava, kuten tulo- tai jäteilmakanava. Näissä kanavissa vallitsee ylipaine, eli jos kanavassa on reikä tai osat eivät ole tiiviit, kanavassa mahdollisesti oleva kostea ilma pääsee rakenteisiin.

Painekokeen ensimmäinen askel on tarkastaa asennukset ja sulkea avoimet kanavapäät. Tämä vaihe on aikaa vievä, varsinkin jos kyseessä on isompi ilmanvaihtojärjestelmä. Tarkastuksen yhteydessä laaditaan tiiviyspöytäkirja piirustuksien ja tarkastuksen aikana tehtyjen mittausten perusteella. Pöytäkirjaan merkitään tarkastettujen kanavalinjojen pituus ja pinta-ala.

Tiiviystarkastus suoritetaan LVI-työselostuksessa annettujen ohjeiden mukaan. Jäteilmakanavat tulee saada tiiviysluokkaan D ja asuntojen sisäiset kanavat tiiviysluokkaan B. Tiiviysluokka D:n saavuttamiseksi ko. kanavisto tulee olla asennettu E-luokan osista tai D-luokan liitososat tulee olla erittäin hyvin tiivistetty esimerkiksi tiiviysnauhalla (räkäteippi).

Tiiviystarkastuksen eli painekokeen jälkeen on erityisen tärkeää hoitaa ilmamäärien mittaus ja säätö huolellisesti. Painekokeessa ei välttämättä käy ilmi kanavaan mahdollisesti jäänyt tulppa, sillä mittaustulos paljastaa vain ilmavuodot. Toisin sanoen, jos ilmamäärien mittauksessa ja säädössä havaitaan tulppa kanavistossa, sen kanavaosan painekoe tulee suorittaa uudelleen.

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

TARJOUSPYYNTÖ

Mitä IV palvelua olet etsimäsä?
Lataa tiedoto

Kiitos yhteydenotostasi! | Tack för din kontakt!

bottom of page