top of page

Ilmanvaihtojärjestelmän kuntotutkimus

Hyvä sisäilman laatu voidaan varmistaa kuntotutkimuksella. Kuntotutkimuksessa tarkistetaan ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus, asennetun kanaviston kunto sekä ilmamäärät. Samalla selvitetään mahdolliset ongelmat ja ongelmien laajuus.

Tutkimukset suoritetaan aistinvaraisesti ja erilaisia mittausmenetelmiä käyttäen. Tavoitteena on selvittää ilmanvaihtojärjestelmän yleiskunto, uusimistarpeet ja toimivuus, jotta vältytään yllättäviltä kustannuksilta ja toimenpiteet voidaan ajoittaa taloudellisesti sopivaan hetkeen.

Mitä ilmanvaihdon kuntotutkimuksessa tarkistetaan?

 

Asiakas päättää kuntotutkimuksen laajuudesta tilausvaiheessa. Yleensä tilaajilla on jo valmiiksi kysymyksiä, joihin he toivovat vastauksia:

  • Onko ilmanvaihto tiivis?

  • Onko asennettu kanavisto eristetty hyvin?

  • Onko kiinteistön ilmamäärä riittävä?

Yleisesti ottaen laajemmassa tarkastuksessa tarkistetaan ensin ilmanvaihtokone ja raitisilmasäleiköt. Lisäksi tarkistetaan moottorin kunto, lämmöntalteenottokennon toimivuus sekä mm. sisäisten patterien lämpösuojien toimivuus. Seuraavaksi suoritetaan ilmamäärien mittaus ja arviointi sekä tarkastetaan järjestelmän äänitaso. Kanaviston tiiviys ja asennuksen laatu selvitetään käyttämällä kanavakameraa. Kanavat tarkistetaan myös ulkopuolelta ja huomiota kiinnitetään erityisesti eristykseen ja siihen, vastaako eristys nykyvaatimuksia. Työn aikana otetaan runsaasti kuvia ja tarvittaessa myös näytteitä. 

Tarkastuksen jälkeen asiantuntijamme laativat vielä työstä kattavan ja selkeän raportin, johon sisällytetään suositellut toimenpiteet. Tarvittaessa liitämme mukaan myös tarjouksen korjaustoimenpiteistä.  

Mikael_Denut.png
flag-for-finland_1f1eb-1f1ee.png
flag-for-united-kingdom_1f1ec-1f1e7.png
flag-for-hungary_1f1ed-1f1fa.png

Mikael Denut

Insinööri

+358 50 339 3901

Kavallinniitynkuja 1
Espoo, 02710
Finland

bottom of page