Tehdään yhdessä kaupankäynnistä inhimillinen kokemus!

Ilmanvaihtojärjestelmän kuntotutkimukset

Hyvä sisäilman laatu voidaan varmistaa kuntotutkimuksella. Kuntotutkimuksessa tarkistetaan ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus, asennetun kanaviston kunto ja ilmamäärät. Samalla selvitetään mahdolliset ongelmat ja ongelmien laajuus.

 

Tutkimukset suoritetaan aistinvaraisesti ja erilaisia mittausmenetelmiä käyttäen. Tavoitteena on selvittää ilmanvaihtojärjestelmän yleiskunto, uusimistarpeet ja toimivuus, jotta vältytään yllättäviltä kustannuksilta ja toimenpiteet voidaan ajoittaa taloudellisesti sopivaan hetkeen.

 

Mitä ilmanvaihdon kuntotutkimuksessa tarkistetaan?

Asiakas päättää kuntotutkimuksen laajuudesta tilausvaiheessa. Yleensä tilaajalla on jo valmiiksi kysymyksiä, joihin he toivovat vastauksia. Onko ilmanvaihto tiivis? Onko asennettu kanavisto eristetty hyvin? Onko kiinteistön ilmamäärät riittäviä?

 

Yleisesti ottaen laajemmassa tarkastuksessa tarkistetaan ensin ilmanvaihtokone ja raitisilmasäleiköt. Tarkistetaan moottorin kunto, lämmöntalteenottokennon toimivuus sekä mm. sisäisten patterien lämpösuojien toimivuus. Seuraavaksi suoritetaan ilmamäärien mittaus ja arviointi sekä tarkastetaan järjestelmän äänitaso. Kanaviston tiiveys ja asennuksen laatu selvitetään käyttämällä kanavakameraa. Kanavat tarkistetaan myös ulkopuolelta ja huomiota kiinnitetään erityisesti eristykseen, vastaako eristys nykyvaatimuksia. Työn aikana otetaan runsaasti kuvia ja tarvittaessa näytteitä. 

 

Tarkastuksen valmistuttua asiakkaan luona, kirjalliset työt jatkuvat toimistolla. Työstä laaditaan kattava ja selkeä raportti, johon sisällytetään suositellut toimenpiteet ja tarvittaessa tarjous korjaustoimenpiteistä.

arrow&v
arrow&v
arrow&v
  • Black Instagram Icon

©2019 by Aeris.