Tehdään yhdessä kaupankäynnistä inhimillinen kokemus!

Ilmanvaihtokanaviston tiiveystarkastukset

Ilmanvaihtokanavisto tulee rakentaa siten, että ilma kiertää kanavissa eikä puhalla rakenteisiin tai ime ilmaa rakenteista. Mikäli ilmanvaihtokanavia ei ole rakennettu tiiviisti, se voi johtaa moniin ongelmiin.

Tilanteet, joissa muodostuu paljon höyryä, kuten saunoessa, epätiiviissä järjestelmässä kostea ilma voi päästä talon rakenteisiin. Kosteat eristykset, kipsilevyt tai puurungot ovat hyvä alusta mikrobikasvustolle. Rakennusmääräysten mukaan jokaisen rakennuksen ilmanvaihtokanavat tulee tiiveystarkastaa ennen luovutusta.

 

Kuinka tiiveystakastus eli painekoe tehdään ilmanvaihtojärjestelmään?

Tiiveystarkastusta ei yleensä tehdä koko järjestelmän jokaiselle kanavaosalle, vaan yleensä tarkastetaan tietty osa kanavistosta. Mikäli mittauksessa ei havaita poikkeamia, voidaan olettaa, että kanava on tiiveyden osalta kunnossa. Kaupungeilla on erilaisia säädöksiä tiiveystarkastuksiin, mutta yleisesti ottaen asennetuista kanavista tarkistetaan noin 10-20%. Tärkein tarkastettava kanavatyyppi on ylipaineinen kanava, kuten tulo- tai jäteilmakanava. Näissä kanavissa vallitsee ylipaine, eli jos kanavassa on reikä tai osat eivät ole tiiviit, kanavassa mahdollisesti oleva märkä ilma pääsee rakenteisiin.

 

Painekokeen ensimmäinen askel on tarkastaa asennukset ja sulkea avoimet kanavapäät. Tämä vaihe on aikaavievä, varsinkin jos kyseessä on isompi ilmanvaihtojärjestelmä. Tarkastuksen yhteydessä laaditaan tiiveyspöytäkirja piirrustuksien ja tarkastuksen aikana tehtyjen mittausten perusteella. Pöytäkirjaan merkitään tarkastettujen kanavalinjojen pituus ja pinta-ala. 

 

Tiiveystarkastus suoritetaan LVI työselostuksessa annettujen ohjeiden mukaan. Jäteilmakanavat tulee saada tiiveysluokkaan D ja asuntojen sisäiset kanavat tiiveysluokkaan B. Tiiveysluokka D:n saavuttamiseksi ko. kanavisto tulee olla asennettu E luokan osista tai D luokan liitososat tulee olla erittäin hyvin tiivistetty esimerkiksi tiiveysnauhalla (räkäteippi).

 

Tiiveystarkastuksen eli painekokeen jälkeen on erityisen tärkeää hoitaa ilmamäärien mittaus ja säätö huolellisesti. Painekokeessa ei välttämättä käy ilmi kanavaan mahdollisesti jäänyt tulppa, sillä mittaustulos paljastaa vain ilmavuodot. Eli jos ilmamäärien mittauksessa ja säädössä havaitaan tulppa kanavistossa, sen kanavaosan painekoe tulee suorittaa uudelleen.

arrow&v
arrow&v
arrow&v
  • Black Instagram Icon

©2019 by Aeris.