Tehdään yhdessä kaupankäynnistä inhimillinen kokemus!

Ilmanvaihtokanavan

tiiviystarkastus

Ilmanvaihtokanavisto tulee rakentaa siten, että ilma kiertää kanavissa eikä puhalla rakenteisiin tai ime ilmaa rakenteista. Mikäli ilmanvaihtokanavia ei ole rakennettu tiiviisti, se voi johtaa moniin ongelmiin.

Tilanteet, joissa muodostuu paljon höyryä, kuten saunoessa, kostea ilma voi päästä talon rakenteisiin mikäli ilmanvaihtokanava ei ole tiivis. Kosteat eristykset, kipsilevyt tai puurungot ovat hyvä alusta mikrobikasvustolle. Rakennusmääräysten mukaan jokaisen rakennuksen ilmanvaihtokanavat tulee tiiviystarkastaa ennen luovutusta.

Kuinka tiiviystarkastus eli painekoe tehdään ilmanvaihtojärjestelmään?

Tiiviystarkastusta ei yleensä tehdä koko järjestelmän jokaiselle kanavaosalle, vaan yleensä tarkastetaan tietty osa kanavistosta. Mikäli mittauksessa ei havaita poikkeamia, voidaan olettaa, että kanava on tiiviyden osalta kunnossa. Kaupungeilla on erilaisia säädöksiä tiiviystarkastuksiin, mutta yleisesti ottaen asennetuista kanavista tarkistetaan noin 10-20%. Tärkein tarkastettava kanavatyyppi on ylipaineinen kanava, kuten tulo- tai jäteilmakanava. Näissä kanavissa vallitsee ylipaine, eli jos kanavassa on reikä tai osat eivät ole tiiviit, kanavassa mahdollisesti oleva märkä ilma pääsee rakenteisiin.

Painekokeen ensimmäinen askel on tarkastaa asennukset ja sulkea avoimet kanavapäät. Tämä vaihe on aikaavievä, varsinkin jos kyseessä on isompi ilmanvaihtojärjestelmä. Tarkastuksen yhteydessä laaditaan tiiviyspöytäkirja piirustuksien ja tarkastuksen aikana tehtyjen mittausten perusteella. Pöytäkirjaan merkitään tarkastettujen kanavalinjojen pituus ja pinta-ala. 

Tiiviystarkastus suoritetaan LVI työselostuksessa annettujen ohjeiden mukaan. Jäteilmakanavat tulee saada tiiviysluokkaan D ja asuntojen sisäiset kanavat tiiviysluokkaan B. Tiiviysluokka D:n saavuttamiseksi ko. kanavisto tulee olla asennettu E-luokan osista tai D-luokan liitososat tulee olla erittäin hyvin tiivistetty esimerkiksi tiiviysnauhalla (räkäteippi).

Tiiviystarkastuksen eli painekokeen jälkeen on erityisen tärkeää hoitaa ilmamäärien mittaus ja säätö huolellisesti. Painekokeessa ei välttämättä käy ilmi kanavaan mahdollisesti jäänyt tulppa, sillä mittaustulos paljastaa vain ilmavuodot. Eli jos ilmamäärien mittauksessa ja säädössä havaitaan tulppa kanavistossa, sen kanavaosan painekoe tulee suorittaa uudelleen.

TARJOUSPYYNTÖ

Tarjousta varten kohteesta tarvitaan mahdollisimman kattavat tiedot.

 

Onko kohde omakotitalo, rivitalo vai kerrostalo?

Millaisesta ilmanvaihtojärjestelmästä on kyse?

Tarvitaanko työhön esimerkiksi korkeat tikkaat tmv?

Olet ihanneasiakkaamme mikäli:
- haluat työporukan, joka hoitaa työt kunnolla loppuun saakka
- haluat kumppaniksi yrityksen, joka on toiminnassa vielä vuosienkin päästä
- haluat kumppaniksi yrityksen, joka vastaa kysymyksiisi
- haluat kumppaniksi palveluhenkisen yrityksen jossa sinua autetaan aidosti

Tarjous kannattaa pyytää muualta mikäli:
- sinua kiinnostaa ainoastaan halvin mahdollinen hinta
- laadulla ei ole sinulle väliä
- et anna asentajien tehdä työtään rauhassa
- hallitset ilmanvaihtoalan määräykset ja käytännöt ilman koulutusta paremmin kuin alan ammattilaiset
- koet oikeutta alennukseen koska asentajalta jäi hieman pölyä lattialle

IVAeris Oy
info@aeris.fi

010 206 3000

Kavallinniitynkuja 1
Espoo, 02710
Finland