top of page

Kerro toiveesi, me toteutamme!

Ilmanvaihtokanavan tiiviystarkastus

Ilmanvaihtokanavisto tulee rakentaa siten, että ilma kiertää kanavissa eikä puhalla rakenteisiin tai ime ilmaa rakenteista. Ilmanvaihdon asennus on suoritettava määräysten mukaisesti. Mikäli ilmanvaihtokanavia ei ole rakennettu tiiviisti, se voi johtaa moniin ongelmiin. 

Tilanteissa, joissa muodostuu paljon höyryä, kuten saunoessa - kostea ilma voi päästä talon rakenteisiin mikäli ilmanvaihtokanava ei ole tiivis. Kosteat eristykset, kipsilevyt tai puurungot ovat hyvä alusta mikrobikasvustolle. Rakennusmääräysten mukaan jokaisen rakennuksen ilmanvaihtokanavat tulee tiiviystarkastaa ennen luovutusta.

Kuinka tiiviystarkastus eli painekoe tehdään ilmanvaihtojärjestelmään?

Tiiviystarkastusta ei yleensä tehdä koko järjestelmän jokaiselle kanavaosalle, vaan yleensä tarkastetaan tietty osa kanavistosta. Mikäli mittauksessa ei havaita poikkeamia, voidaan olettaa, että kanava on tiiviyden osalta kunnossa. Kaupungeilla on erilaisia säädöksiä tiiviystarkastuksiin, mutta yleisesti ottaen asennetuista kanavista tarkistetaan noin 10-20 %. Tärkein tarkastettava kanavatyyppi on ylipaineinen kanava, kuten tulo- tai jäteilmakanava. Näissä kanavissa vallitsee ylipaine, jolloin kanavassa on reikä tai osat eivät ole tiiviitä, Tällöin kanavassa mahdollisesti oleva kostea ilma pääsee rakenteisiin.

Painekokeen ensimmäinen askel on tarkistaa asennukset ja sulkea avoimet kanavapäät. Tämä vaihe on aikaa vievä, varsinkin jos kyseessä on isompi ilmanvaihtojärjestelmä. Tarkastuksen yhteydessä laaditaan tiiviyspöytäkirja, joka laaditaan piirustuksien ja tarkastuksen aikana tehtyjen mittausten perusteella. Pöytäkirjaan merkitään tarkastettujen kanavalinjojen pituus ja pinta-ala. 

Tiiviystarkastus suoritetaan LVI-työselostuksessa annettujen ohjeiden mukaan. Jäteilmakanavat tulee saada tiiviysluokkaan D ja asuntojen sisäiset kanavat tiiviysluokkaan B. Tiiviysluokka D:n saavuttamiseksi ko. kanavisto tulee olla asennettu E-luokan osista, tai D-luokan liitososat tulee olla erittäin hyvin tiivistetty esimerkiksi tiiviysnauhalla (räkäteippi).

Tiiviystarkastuksen eli painekokeen jälkeen on erityisen tärkeää hoitaa ilmamäärien mittaus ja säätö huolellisesti. Painekokeessa ei välttämättä käy ilmi kanavaan mahdollisesti jäänyt tulppa, sillä mittaustulos paljastaa vain ilmavuodot. Jos ilmamäärien mittauksessa ja säädössä havaitaan tulppa kanavistossa, kyseisen kanavaosan painekoe tulee suorittaa uudelleen.

Mikael_Denut.png
flag-for-finland_1f1eb-1f1ee.png
flag-for-united-kingdom_1f1ec-1f1e7.png
flag-for-hungary_1f1ed-1f1fa.png

Mikael Denut

Insinööri

+358 50 339 3901

Kavallinniitynkuja 1
Espoo, 02710
Finland

bottom of page