top of page

Ilmanvaihto ja ilmastointi: erot ja erilaiset järjestelmät

lmanvaihto ja ilmastointi ovat kaksi erilaista järjestelmää, joilla on omat erityispiirteensä ja tarkoituksensa rakennuksissa. Tässä artikkelissa käsittelemme niiden eroja ja erilaisia ilmanvaihtojärjestelmiä.


Ilmanvaihto tarkoittaa sisäilman vaihtumista ulkoilmaan ja päinvastoin. Tämä on tärkeää, jotta sisäilman laatu pysyy hyvänä ja kosteus saadaan hallintaan. Ilmanvaihtojärjestelmä toimii siis ilmaa vaihtaen. Ilmastointi sen sijaan keskittyy yleensä sisäilman lämpötilan säätelyyn kierrättämällä ilmaa rakennuksen sisällä.


Ilmanvaihtojärjestelmiä on kolmea erilaista: painovoimainen ilmanvaihto, poistoilmanvaihto ja tulo-poistoilmanvaihto lämmöntalteenottokennolla varustettuna.

  1. Painovoimainen ilmanvaihto: Painovoimainen ilmanvaihto perustuu lämpötilaeroista syntyvään ilman liikkeeseen. Tämä järjestelmä on yleisin Suomessa ennen 1970-lukua rakennetuissa taloissa, mutta esimerkiksi Unkarissa tänä päivänäkin melkein kaikki talot rakennetaan painovoimaisen ilmanvaihdon varassa. Painovoimainen ilmanvaihto oli yleinen ratkaisu erityisesti 1900-luvun alkupuolella, jolloin rakennustekniikka ei vielä mahdollistanut yhtä tehokkaita ja energiapihejä ilmanvaihtojärjestelmiä kuin nykyisin.

  2. Poistoilmanvaihto: Poistoilmanvaihtojärjestelmässä sisäilma poistetaan rakennuksesta koneellisesti. Tuloilma saadaan usein rakennuksen ulkoseinissä olevien korvausilmaventtiilien kautta. Tämä järjestelmä on yksinkertainen ja helppo toteuttaa, mutta se ei ole energiatehokkain vaihtoehto. Poistoilmanvaihto yleistyi 1970- ja 1980-luvuilla, kun energiansäästö nousi tärkeäksi tavoitteeksi rakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa.

  3. Tulo-poistoilmanvaihto lämmöntalteenottokennolla varustettuna: Tämä järjestelmä on energiatehokkain ilmanvaihtoratkaisu. Se koostuu sekä tulo- että poistoilmanvaihdosta ja lisäksi siinä on lämmöntalteenottokenno. Lämmöntalteenotto tarkoittaa, että poistoilman lämpö otetaan talteen ja siirretään tuloilmaan. Näin saavutetaan merkittäviä energiansäästöjä ja parempi sisäilman laatu. Tulo-poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla yleistyi 1990-luvulta lähtien, ja nykyään se on suosittu ratkaisu uusissa rakennuksissa sekä vanhojen rakennusten peruskorjauksissa.

Tulo-poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla on paitsi energiatehokas myös mukavuutta ja sisäilman laatua parantava ratkaisu. Se pystyy pitämään sisäilman lämpötilan ja kosteuden tasaisina sekä poistamaan epäpuhtauksia tehokkaasti.

Vaikka painovoimainen ilmanvaihto onkin vanhempi tekniikka, sitä voidaan edelleen käyttää tehokkaasti, kunhan järjestelmä on suunniteltu ja toteutettu oikein. Painovoimaisen ilmanvaihdon suurimpia etuja ovat sen yksinkertaisuus, toimintavarmuus ja vähäiset huoltotarpeet.

Poistoilmanvaihto on yhä käytössä monissa 1970- ja 1980-luvuilla rakennetuissa kiinteistöissä. Sen etuna on helppo toteutus ja kohtuullinen energiatehokkuus. Kuitenkin nykypäivän energiansäästötavoitteisiin nähden se ei ole paras vaihtoehto. Monet vanhemmat rakennukset ovatkin siirtyneet tulo-poistoilmanvaihtoon lämmöntalteenotolla peruskorjausten yhteydessä.

On tärkeää huomioida, että eri ilmanvaihtojärjestelmien tehokkuus ja energiansäästöpotentiaali riippuvat suuresti niiden suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta. Oikein suunniteltu, asennettu ja huollettu ilmanvaihtojärjestelmä takaa parhaan mahdollisen sisäilman laadun ja energiatehokkuuden.


Ilmanvaihto ja ilmastointi eroavat toisistaan sekä tarkoituksen että toteutuksen osalta. Ilmanvaihtojärjestelmiä on erilaisia, ja niiden kehitys on kulkenut painovoimaisesta ilmanvaihdosta kohti energiatehokkaampia tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmiä lämmöntalteenotolla. Valittaessa ilmanvaihtojärjestelmää on tärkeää ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet, energiatehokkuustavoitteet sekä sisäilman laatuun liittyvät vaatimukset.


WE KNOW, WE CARE & WE GET IT DONE


IVAeris Oy

010 206 3000

www.aeris.fi

info@aeris.fi

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page