IVAeris Oy:n ympäristöystävälliset arvot

IVAeris Oy pyrkii olemaan edelläkävijä ympäristöasioissa. Haluamme säästää luontoa ja olla mukana ilmastotalkoissa, joten yrityksemme käyttää sähköautoja. Varmistimme ympäristöystävällisten arvojemme mukaisesti käyttävämme uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä.


Uusiutuvan Energian Sertifikaatti