top of page

Milloin ilmanvaihtokanavat pitää puhdistaa?Meiltä kysytään usein, milloin taloyhtiön tai asuinhuoneistoon ilmanvaihtokanavat tulee tarkistaa ja puhdistaa

IVAeris Oy:n ohje seuraa Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:n ohjeita. Ohjeiden mukaan koneellisen ilmanvaihdon puhdistusväli on viisi vuotta. Toisinaan määräykset voivat olla vähän epäselviä.


Aikaisemmin määräykset sanoivat, että ilmanvaihtokanavat tulisi puhdistaa asuinhuoneistoissa 10 vuoden välein ja julkisissa tiloissa 5 vuoden välein. Määräyksissä oli myös erikseen maininta, että tuloilmakanavien puhdistusväli on 10 vuotta ja poistoilmakanavien puhdistusväli 5 vuotta. Näiden määräysten tulkinta oli vaikeaa aikaisemminkin, mutta nykymääräykset ovat hieman epäspesifejä. Niiden mukaan sisäilman laatua tulee ylläpitää säännöllisillä ilmanvaihtokanavien tarkistuksilla ja puhdistettava ilmanvaihtokanavat tarvittaessa. On siis tulkinnanvaraista, milloin mitäkin pitäisi puhdistaa. Vuosittaisista tai viiden vuoden välein puhdistettavista kohteista laki määrää näin:


802/2001

2 §

Vuosittain puhdistettavat ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot

Kerran vuodessa tulee puhdistaa:

1) ammattimaisten ruuanvalmistuspaikkojen ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot;

2) ruiskumaalaamon, puusepäntehtaan ja -liikkeen, tekstiilitehtaan, pesulan, leipomon ja savustamon ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot sekä ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot, jotka ovat sellaisessa teollisuus- tai muussa tilassa, missä ilmanvaihtokanaviin kerääntyy runsaasti herkästi paloa levittäviä aineita;

3) ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huonetilassa, jossa teollisesti valmistetaan tai teknisesti käytetään palavaa nestettä.


3 §

Viiden vuoden välein puhdistettavat ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot

Vähintään viiden vuoden välein tulee puhdistaa:

1) sairaalan, vanhainkodin ja suljetun rangaistuslaitoksen ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot;

2) päivähoitolaitoksen, koulun, hotellin, lomakodin, asuntolan ja ravintolan ilmanvaihtokanavat ja laitteistot.


Lain mukaan esimerkiksi oppilaitosten asuntoloiden ilmanvaihtokanavat pitäisi puhdistaa viiden vuoden välein, mutta asuinhuoneistoista ei ole mainintaa. Talotekniikkainfon sivustoilla lakitekstiä kuitenkin tulkitaan eri tavalla. Kun asetus vaatii sisäilman laadun säännöllistä tarkastusta ja muut määräykset antavat selkeän aikavälin puhdistukselle, 11.6.2021 päivitetty sisäilman opastuksen viides kohta ohjeistaa näin:


Sisäilman laatua ylläpidetään

· käyttämällä vähäpäästöisiä M1-​luokan rakennusmateriaaleja sekä välttämällä sisäilmaan epäpuhtauksia päästäviä materiaaleja, kalusteita ja varusteita, pinnoitteita ja muita epäpuhtauslähteitä

· estämällä epäpuhtauksien leviäminen sisäilmaan

· pitämällä tilat puhtaina

· oikein toteutetulla ilmanvaihdolla

· huoltamalla ilmanvaihtolaitteistoa käyttö-​ ja huolto-​ohjeiden mukaisesti, mikä tarkoittaa mm. ilmanvaihtolaitteiston suodattimien vaihtamista vähintään 6 kuukauden välein sekä tulo- ja poistoilmakanaviston puhdistamista vähintään 5 vuoden välein


Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa asetuksella (STM 268/2014) työpaikkojen hengitysilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP). Lisäksi Sosiaali-​ ja terveysministeriö vahvistaa asetuksella asunnon ja muun oleskelutilan terveydelliset olosuhteet (STM 545/2015).

85 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page