top of page

Miten huolehditaan painovoimaisen kiinteistön ilmanvaihdosta?

Painovoimaisen ilmanvaihdon kiinteistöissä sisäilman vaihtuminen perustuu ulko- ja sisätilojen lämpötilaeroon sekä tuulen aiheuttamaan paine-eroon. Vaikka painovoimainen ilmanvaihto saattaa tuntua haastavammalta kuin koneellisen ilmanvaihdon, on olemassa monia keinoja, joilla voit varmistaa puhtaan ja riittävän sisäilman myös painovoimaiseen kiinteistöön.


  1. Tarkista poistoilmanvaihtohormit: Varmista, että keittiöstä, kylpyhuoneesta, WC:stä, saunasta ja vaatehuoneesta löytyvät poistoilmanvaihtohormit. Nämä ovat tärkeitä ilman liikkumisen kannalta huoneiston sisällä.

  2. Selvitä outojen hajujen syy: Jos huomaat outoja hajuja asunnossasi, se saattaa johtua hormien tiiviydestä tai takaisinvirtauksesta. Ota yhteyttä taloyhtiön hallitukseen tai isännöitsijään, jotta asia tutkitaan.

  3. Varmista riittävä korvausilma: Tarkista, että asunnossasi on riittävästi korvausilmaventtiileitä oleskelutiloissa ja makuuhuoneissa. Nämä tulisi olla vähintään kaikissa niin sanotuissa puhtaissa tiloissa.

  4. Älä tuki korvausilmaventtiileitä: Varmista, että korvausilmaventtiileitä ei ole tukittu esimerkiksi tapetoinnin yhteydessä tai muutoin. Tukkeutuneet venttiilit heikentävät ilmanvaihtoa ja voivat aiheuttaa epäterveellisiä ilmavirtoja.

  5. Pidä korvausilmaventtiilien suodattimet puhtaina: Suodattimet tulisi vaihtaa pari kertaa vuodessa, jotta ne poistavat tehokkaasti esimerkiksi liikenteen pienhiukkasia ja siitepölyä sisäilmasta.

Jos kaikki edellä mainitut seikat ovat kunnossa, painovoimaisen ilmanvaihdon toimivuus on todennäköisesti hyvä. Kuitenkin sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi ilman vaihtumiseen painovoimaisissa kiinteistöissä. Voit parantaa ilmanvaihtoa entisestään käyttämällä vedonparantajia ja pitämällä ilmanvaihtokanavat puhtaina säännöllisellä puhdistuksella.

Painovoimaisen kiinteistön ilmanvaihdon kokonaisvaltainen parantaminen voi vaatia myös hormikartoituksen, joka antaa pohjan toimenpidesuunnitelmalle. Hormikartoituksen avulla voidaan tunnistaa mahdollisia ongelmakohtia ilmanvaihtojärjestelmässä ja suunnitella tehokkaita ratkaisuja niiden korjaamiseksi.

Seuraavassa on muutamia lisävinkkejä painovoimaisen ilmanvaihdon parantamiseen:


  1. Huolehdi ilmanvaihdon säätämisestä: Ilmanvaihtoa voi tarvittaessa säätää esimerkiksi painesäätimien avulla. Säätöjen avulla voidaan varmistaa, että ilmanvaihto on tasapainossa ja toimii optimaalisesti.

  2. Kiinnitä huomiota rakennuksen tiiveyteen: Rakennuksen tiiveys vaikuttaa ilmanvaihdon toimivuuteen. Tarkista, että rakennuksen ulkovaipassa ei ole ilmavuotoja, jotka voisivat heikentää ilmanvaihtoa.

  3. Seuraa ilmanlaatua: Sisäilman laadun seuranta auttaa tunnistamaan mahdollisia ilmanvaihdon ongelmia ajoissa. Sisäilman kosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta mittaavat anturit ovat hyödyllisiä tässä yhteydessä.

  4. Tarkista ilmanvaihtokanavien ja hormien kunto: Säännöllinen ilmanvaihtokanavien ja hormien tarkastus auttaa havaitsemaan mahdolliset vauriot tai tukkeumat, jotka voivat heikentää ilmanvaihtoa.

  5. Huomioi ilmanvaihdon merkitys remonttien yhteydessä: Remonttien yhteydessä on tärkeää ottaa huomioon ilmanvaihdon toimivuus ja varmistaa, että se ei heikkene esimerkiksi lisäeristyksen tai tiivistämisen seurauksena.


IVAeris Oy on ilmanvaihdon asennus- ja huoltoyhtiö, joka auttaa sinua huolehtimaan painovoimaisen kiinteistön ilmanvaihdosta. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin teemme yhdessä toimenpidesuunnitelman ilmanvaihdon parantamiseksi ja huolehdimme sen toteuttamisesta ammattitaidolla. Näin voit nauttia terveellisestä ja miellyttävästä sisäilmasta painovoimaisessa kiinteistössäsi.


WE KNOW, WE CARE & WE GET IT DONE


IVAeris Oy

010 206 3000

www.aeris.fi

info@aeris.fi
Comments


bottom of page