top of page

Hitsaajankatu

2020

Asennus

Helsinki

Juhola Asset Management Oy

Hitsaajankatu

Lääkelaboratorion katolla suoritettiin erittäin tarkkuutta ja vaativuutta vaativa huippuimureiden asennus. Kohteeseen asennettiin kaksi Atex-luokiteltua huippuimuria. Nämä imurit valittiin ja testattiin huolellisesti yhteistyössä espanjalaisen valmistajan kanssa ennen asennusta. Tämä varmistusprosessi oli erityisen tärkeä, sillä laboratoriosta vapautuvat kaasut eivät saaneet vaurioittaa laitteita, mikä voisi johtaa vakaviin toiminnallisiin ongelmiin ja turvallisuusriskeihin.


Asennuksen tarkkuus ja vaativuus johtuivat useista syistä:


1. Kaasujen käsittely: Laboratoriosta vapautuvat kaasut voivat olla kemiallisesti aggressiivisia ja vaarallisia. Siksi oli välttämätöntä varmistaa, että huippuimurit kestävät näitä kaasuja ilman vaurioita tai suorituskyvyn heikkenemistä.

2. Turvallisuus: Koska kyseessä on lääkelaboratorio, on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki ilmanvaihtoon liittyvät järjestelmät toimivat moitteettomasti ja turvallisesti. Pienetkin virheet asennuksessa voisivat aiheuttaa merkittäviä turvallisuusriskejä.

3. Tiiveys: Kanaviston ja huippuimureiden on sovittava yhteen ja tiiveys koko järjestelmässä on elintärkeää, sillä vaaralliset kaasut voivat vahingoittaa rakenteiden lisäksi elinympäristöä ja olla vaarallisia ihmisille.


Kanavistoa muutettiin hieman käyttäen asianmukaisia komposiittikanavia, jotka on valmistettu laboratoriopäästöihin soveltuvista materiaaleista. Näiden materiaalien käyttö oli ratkaisevan tärkeää, jotta varmistettiin, että järjestelmä kestäisi laboratoriosta vapautuvat aineet pitkällä aikavälillä.


Tämä projekti vaati erityisosaamista ja tarkkaa suunnittelua, jotta lopputulos oli luotettava ja turvallinen lääkelaboratorion vaativassa ympäristössä.

Referenssigalleria

bottom of page