top of page

Kauniaistentie 9

2019

Tarkastus

Kauniainen

KLA Talotekniikka Oy

IVAeris Oy otti haasteellisen tehtävän vastaan Kauniaistentie 9:n kerrostalossa Kauniaisissa. Tämä suurikokoinen rakennus edellytti ilmamäärien tarkkaa mittausta ja säätöä. KLA Talotekniikka Oy toimi työn tilaajana.


Hankkeen alkuvaiheessa koettiin haasteita, kun kanaviston asennus toteutettiin yhteistyössä toisen ilmanvaihdon urakoitsijan kanssa. Tietyt tulpat kanavistossa jäivät paikoilleen, jolloin oli tarpeen suorittaa paine- ja savukokeet. Tästä huolimatta IVAeris Oy:n ammattilaiset suorittivat työnsä tarkasti ja tehokkaasti.


Työprosessissa ilmavirrat säädetään siten, että turhat kuristukset vältetään. Huonekohtaisia ilmavirtoja säädettäessä huoneiden väliovet pidettiin auki, ja porrashuoneiden väliovet kiinni. Kaikki säädöt suoritettiin huolellisesti varmistaen, että rakennus pysyi ulkoilmaan nähden alipaineisena 1-5 Pa.


Mittaukset dokumentoitiin huolellisesti mahdollistamaan niiden toistamisen ja tarkastamisen myöhemmin. Mittalaitteiden kalibroinnin voimassaolo varmistettiin ja dokumentoitiin. Venttiilit lukittiin säätöarvoihinsa, ja mittauspöytäkirjaan merkittiin venttiilin tunnus, säätöasento sekä paine-ero- ja virtaamatiedot. Säädetyistä virtaamista laadittiin pöytäkirja, josta ilmenevät tunnus, säätöventtiilin tyyppi ja DN-koko, säätöasento, mitattu painehäviö, säädetty virtaama ja suunniteltu virtaama.


Tämä työprojekti on osoitus IVAeris Oy:n sitoutumisesta huippulaatuun ja ammattitaitoiseen työsuoritukseen, jopa kun kohtaamme odottamattomia haasteita. Lopputuloksena Kauniaistentie 9:n kerrostalon asukkaat voivat nyt nauttia tehokkaammasta ilmanvaihtojärjestelmästä ja paremmasta sisäilmasta.

Referenssigalleria

bottom of page