top of page

Törmänsivu 1

2019

Puhdistus

Espoo

Yksityisasiakas

IVAeris Oy suoritti Törmänsivu 1:n omakotitalossa Espoossa ilmanvaihtokanavien perusteellisen puhdistuksen sekä ilmamäärien mittauksen ja säädön. Yksityinen asiakas toimi työn tilaajana.


Työssä keskityttiin erityisesti ilmanvaihtokanaviston puhdistukseen, joka aloitettiin korvausilmaventtiilien pesulla. Venttiilit pestiin käsin käyttäen heikosti emäksistä puhdistusainetta, ja kanavisto puhdistettiin. Poistoilmakanaviston puhdistuksen jälkeen myös tuloilmaventtiilit pestiin ja tuloilmakanavat harjattiin.


Peltikanavat tarkistettiin huolellisesti ja ne puhdistettiin työntämällä harja venttiilin kautta kanaviston molempiin suuntiin. Työn aikana kanaviston ja asuintilan välinen paine-ero mitattiin, ja saatu paine-ero todettiin riittäväksi. Jäte- ja raitisilmakanavat puhdistettiin erikseen työn loppuvaiheessa käyttäen pyöritettävää muovisella puhdistusharjalla varustettua vartta.


Työkohteessa oli käytössä koneellinen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Kanavisto oli hyvin ja tiiviisti asennettu, mutta huomattiin, että raitisilma- sekä jäteilmakanavisto ei ollut solukumieristetty asianmukaisesti. Tämä havainto on tärkeä, ja korjaussuositukset on annettu tilaajalle.


Työn tuloksena Törmänsivu 1:n omakotitalon ilmanvaihtojärjestelmän suorituskyky parani, mikä näkyy parantuneena sisäilman laaduna ja asukkaiden viihtyvyyden kohentumisena.

Referenssigalleria

bottom of page