top of page

Unikkotie 5

2024

Asennus

Vantaa

Safe Invest Oy

Pancho Villa -ravintolan ilmanvaihtoprojekti Safe Invest Oy:n toimeksiannosta oli monivaiheinen ja vaativa hanke, joka toteutettiin korjaamalla SRV:n asennusvirheitä ja puutteita.


Projektissa havaittiin, että SRV:n asentama huippuimuri oli teholtaan riittämätön, minkä vuoksi asennettiin uusi, tehokkaampi malli ja vedettiin kolmivaiheinen sähkökaapeli kattoon. Siivoushuoneen ilmanvaihdon poisto, joka oli alun perin unohtunut, asennettiin paikalleen. Lisäksi seinien läpiviennit tiivistettiin, ja kaikkien läpivientien tarkastus suositeltiin mahdollisten virheiden varalta.


Keittiön tuloilmakone uusittiin, sillä alkuperäinen oli kapasiteetiltaan riittämätön. Raitisilmakanavan asennusta korjattiin, koska aiemmin se aiheutti pullonkaulan, rajoittaen ilman virtausta. Kanavisto ripustettiin turvallisesti käyttäen kiinteitä kannakointipisteitä.


Myös keittiön Halton-huuva ja salin puolelle ilmavirtaa tuottava ilmanvaihtokone vaihdettiin tehokkaampiin malleihin. Swegon LTO-koneen lämmityspatteri uusittiin vastaamaan tilan vaadittua tuloilmamäärää. Lopuksi ilmanvaihtopiirustukset päivitettiin vastaamaan todellisia asennuksia.


Projektin aikana tilattiin ja vastaanotettiin uusia ilmanvaihtokomponentteja, kuten kanavia ja osia. Asennustyöt ja niiden edistymisen seuranta olivat jatkuvia, ja kaikki löydetyt ongelmat korjattiin välittömästi. Lisätyövoimaa ja asiantuntijoita kutsuttiin paikalle tarvittaessa, ja taloyhtiöltä saatiin tarvittavat luvat ilmanvaihtotöiden suorittamiseksi.


Työmaan etenemistä seurattiin ja suunnitelmia päivitettiin säännöllisesti uusien löydösten perusteella. Asennustyöt dokumentoitiin tarkasti, ja teknisiä ratkaisuja harkittiin ja muutettiin tarpeen mukaan, mikä varmisti turvallisen ja tehokkaan ilmanvaihtojärjestelmän ravintolalle.

Referenssigalleria

bottom of page