top of page

Vuorimiehentie 1

2022

Puhdistus

Espoo

Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy

IVAeris Oy suoritti ilmanvaihtokanavien puhdistuksen, huollon sekä ilmamäärien mittauksen ja säädön Aalto-yliopiston biotuotteiden ja biotekniikan laboratoriossa, osoitteessa Vuorimiehentie 1, Espoo. Työn tilaajana toimi Aalto-yliopistokiinteistöt Oy, ja projektin tavoitteena oli varmistaa ilmanvaihtojärjestelmän optimaalinen toiminta ja puhtaus.


Työ sisälsi useita kriittisiä vaiheita, joista jokainen toteutettiin erityisen huolellisesti ja alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti:


Puhdistusmenetelmät: Käytimme mekaanisia harjakoneita ja pyöritettäviä varsia, joilla varmistimme tehokkaan ja perusteellisen puhdistuksen. Käytetyt harjakoneet valittiin linjoittain, jotta vältettäisiin ilmanvaihtojärjestelmän eri osien ristikontaminaatio.

Alipaineistus: Tilat ja kanavistot alipaineistettiin erikseen. Tämä varmistaa, että puhdistuksen aikana irtoavat epäpuhtaudet eivät leviä ympäristöön.

Työturvallisuus: Työntekijämme käyttivät koko kehon haalareita ja hengityssuojaimia, mikä suojasi heitä altistumiselta ja varmisti puhdistuksen korkean hygieniatason.

Logistiikka ja pääsy: Työauto sekä käytetyt työkoneet rekisteröitiin ja niiden käyttöön haettiin erillinen lupa tilaajan kautta. Työntekijöiden kulku valvottiin ja henkilöllisyydet tarkistettiin säännöllisesti erityisen tarkasti arkaluonteisissa tiloissa.


Työn laatua valvoi ulkopuolinen taho, ja vaatimukset olivat korkeita niin työn laadun kuin menetelmien asianmukaisuuden suhteen. Projektin aikana suoritettiin useita tarkastuksia ja mittauksia, joiden tulokset dokumentoitiin huolellisesti.


Työn lopputulos täytti Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n tiukat vaatimukset. Ilmanvaihtokanavien puhtaus arvioitiin P1-puhtauskriteerien mukaiseksi, mikä osoittaa erinomaisen puhdistustason koko rakennuksessa.


IVAeris Oy suoritti työn ammattitaidolla ja tarkkuudella, varmistaen että Aalto-yliopiston biotuotteiden ja biotekniikan laboratorion ilmanvaihtojärjestelmä toimii optimaalisesti ja täyttää korkeimmat puhtausvaatimukset. Työprosessi ja lopputulos osoittavat sitoutumisemme korkeaan laatuun ja asiakastyytyväisyyteen.

Referenssigalleria

bottom of page