top of page

Zirkoninpolku 2

2019

Tarkastus

Vantaa

KLA Talotekniikka Oy

KLA Talotekniikka Oy antoi toimeksi tarkistaa Kivistön Asuinkortelin uudisrakennuksien ilmanvaihtokanavien tiiveydet. Kanavien tiiveyden suhteen piti noudattaa Suomen Rakennusmääräyskokoelman osan D2/2012 määräyksiä ja ohjeita.


 • Koteloidut tulo- ja poistoilmakojeet koepainettiin 500 Pa paineella. Korkein sallittu vuoto oli 1,8 l/s m2 (luokka A)

 • Luokka B, kanavat koepainettiin 400 Pa paineella. Korkein sallittu vuoto oli 0,45 l/s m2 (luokka A)

 • Luokka C, kanavat koepainettiin 500 Pa paineella. Korkein sallittu vuoto oli 0,18 l/s m2 (luokka A)


Työssä seurattiin SFS 4699 standardin sekä D2 3.7.1 ohjeita. Määräyksien mukaan ilmanvaihtojärjestelmän kanavisto on yleensä riittävän tiivis, kun se on tiiviydeltään vähintään tiiviysluokka B.


Tiiviysluokka A:

 • ilmastoitavassa huonetilassa näkyvissä olevat kanavat

 • paine-ero huonetilaan nähden < 150Pa


Tiiviysluokka B:

 • ilmastoitavan tilan ulkopuolella olevat kanavat

 • ilmastoitavassa tilassa peitetyt kanavat

 • ilmastoitavassa olevat kanavat kun paine-ero > 150 Pa


Tiiviysluokka C:

 • käytetään tapauskohtaisen harkinnan ja vuodonmerkityksen mukaan:

 • ilmanvaihtojärjestelmän toiminta

 • rakennuksen painesuhteet

 • huoneilman puhtaus

 • äänitaso


Tiiviysluokka D:

 • poistoilmaluokkien 1 ja 2 poistoilmakanavat voivat olla ylipaineisia rakennuksen sisällä edellyttäen, että kanavisto on tiiviysluokka C. Tämä saavutetaan yleensä, kun ilmanvaihtokanavat ovat tiiviysluokka D:n vastaavia


Tiiviysluokka K:

 • ilmastointikoneet

 • kammiot

 • konehuoneet


Yleensä tarkastetaan koko kanaviston tiiviys, mutta tässä kohteessa kanavisto oli tehty tyyppihyväksytyistä osista, joten määräyksien mukaan tarkastus suoritettiin pistokokein. Määräysten mikaan, mikäli osien tiiveysluoka on sama kuin kanavistolta vaadittu, pistokokeiden laajuus on 20% ja jos osien tiiveysluokka on paremppi kuin kanaviston, on pistokokeiden laajuus 10%. Tässä tapauksessa pistokokeen laajuus oli 20% ilmastointikoneelta lähtevien, ilmastoitavan tilan ulkopuolella olevien pääkanavien pinta-alasta.

Referenssigalleria

bottom of page