top of page

Trinno Oy Ensiapu

Ensiavun peruskurssi EA16

tyhjä.png
tyhjä.png
tyhjä.png
tyhjä.png

Ensiavun peruskurssi vastaa sisällöltään SPR:n EA1® - koulutusta (SPR:n rekisteröimä tavaramerkki). Koulutus on itsenäisesti suoritettava verkkokoulutus ja sen sisältö noudattaa Käypä ohje -suosituksia:

  • Ihmisen peruselintoiminnot

  • Onnettomuustilanteessa toimiminen

  • Tajuttomuuden ja elottomuuden tunnistaminen

  • Elvytys ja vierasesineen poisto hengitysteistä

  • Haavat ja niiden ensiapu

  • Sairaskohtaukset ja palovammat, myrkytykset ja allerginen reaktio

  • Tapaturmat, vammautuneen autettavan ensiapu, murtuman ensiapu

Koulutuksen sisältö vastaa yhtä kokonaista koulutuspäivää. Kävijän aktiivisuudesta riippuen koulutuksen yhtäjaksoinen suorittaminen kestää neljä tuntia (4h). Koulutuksessa on suorittajan aktiivisuutta vaativia kohtia. Hinta sisältää määräaikaisen henkilökohtaisen käyttöoikeuden oppimisympäristöön, todistuksen (PDF) sekä oheisen kuvan mukaisen Ensiapukortin postimaksuineen.


tyhjä.png
tyhjä.png
tyhjä.png
Trinno Oy Ensiapu
bottom of page