top of page

Kasarmikatu 36

2023

Tarkastus

Helsinki

Ilmastointi-Mikenti Oy

IVAeris Oy on suorittanut merkittävän ilmanvaihtojärjestelmän mittauksen ja säädön tehtävän Helsingissä, Kasarmikatu 36:ssa, 9.1.2023. Tämä asiantunteva työsuoritus oli osa Ilmastointi-Mikenti Oy:n laajempaa ilmanvaihtoprojektia.


Olimme jo aikaisemmin vuonna 2022 suorittaneet tällä samalla kohteella nuohoustyön, ja vuoden 2023 alussa meidät pyydettiin palaamaan mittaus- ja säätötehtävän pariin. Työmme sisälsi ilmanvaihtojärjestelmän tarkan mittauksen ja säädön, ja kaikki mittaukset dokumentoitiin huolellisesti. Tämä mahdollistaa mittausten toistamisen ja tietojen tarkistamisen tarvittaessa. Varmistimme myös, että käyttämiemme laitteiden kalibroinnin voimassaolo oli dokumentoitu asianmukaisesti.


Ilmavirtojen säätö suoritettiin huolellisesti ja tarkasti välttääksemme tarpeettomia kuristuksia ja varmistaaksemme optimaalisen ilmanvaihdon koko rakennuksessa. Säätötyöt tehtiin huonekohtaisesti ja rakennuksen kokonaisalipaineisuus säilytettiin 1-5 Pa tasolla ulkoilmaan nähden.


IVAeris Oy:n ammattitaitoiset tiimit keskittyivät tarkkaan työsuoritukseen ja pitivät tiivistä yhteyttä Ilmastointi-Mikenti Oy:n kanssa. Vaikka työmme oli osa suurempaa projektia, olemme ylpeitä siitä, että voimme tarjota korkeatasoista palvelua, joka parantaa merkittävästi rakennuksen sisäilman laatua ja tehokkuutta.

Referenssigalleria

bottom of page