top of page
Trinno Oy eTyöturvakortti

Trinno Oy eTyöturvakortti

Trinno eTYÖTURVAKORTTI

Mikä on Työturvallisuuskortti?


Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on antaa perustietoa työsuojelusta, herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen ja pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita.


Turvallisuuskorttikoulutuksessa käsitellään turvallista toimintaa yhteisellä työpaikalla, jossa tilaaja yritys ja eri toimittajat työskentelevät yhdessä työturvallisuuden kehittämisen ja työtapaturmien välttämisen edistämiseksi.

Työturvallisuuskorttikoulutus tunnetaan puhekielessä myös nimillä "työturvakortti" tai "vihreä kortti".


Työturvallisuuskortti edellyttää koulutuksen hyväksyttyä suorittamista. Kortin voimassaolo on viisi (5) vuotta, jonka jälkeen se uusitaan 5 vuoden välein. Pätevyys on henkilökohtainen.


Työturvallisuuskorttikoulutus sisältää laadukkaan kurssimateriaalin ja koe, jossa on monivalintakysymyksiä sekä sanallisia tehtäviä. Läpäisty koe on edellytys Työturvallisuuskorttikoulutuksen hyväksyttyyn suoritukseen. Koekysymykset vaihtelevat koulutuksittain.


Miksi jokaisen työntekijäsi kannattaa suorittaa Työturvallisuuskortti?


Työtapaturmia sattuu työpaikoilla yli 100 000 vuosittain. Pelkästään rakennuskohteissa tapahtuu vuosittain noin 10 000 työtapaturmaa. Työturvallisuuskorttikoulutus on hyvä lähtökohta työpaikoilla turvallisesti toimimiseen ja esimerkiksi rakennusalalla se on yleensä edellytys työn tekemiselle. Kurssi on suunnattu rakennus-, teollisuus- ja kuljetusalan ammattilaisille ja työmailla vieraileville henkilöille, mutta kurssille osallistuu myös monissa muissa ammateissa toimivia henkilöitä.


Työnantajan on lain mukaisesti huolehdittava, että työntekijät on perehdytetty toimimaan turvallisesti työmailla ja että jokainen pystyy tekemään työtä turvallisesti koko työuransa. Työturvallisuutta ohjaa Työturvallisuuslaki (TTL 738/2002).

tyhjä.png
tyhjä.png
tyhjä.png
bottom of page