top of page

Ammattikeittiön rasvakanavan puhdistus

Tyypillinen hinta ja kesto

1100€

2 - 4 tuntia

Kaikkien Suomessa sijaitsevien kaupallisten ruuanvalmistustilojen poistokanavistojen vuotuinen puhdistus on pakollinen toimenpide, jonka vaatimus perustuu sisäasiainministeriön asetukseen n:o 802 (13.9.2001). Tämä lainsäädäntö velvoittaa puhdistamaan rasva- ja muut poistokanavat vähintään kerran vuodessa. Erittäin aktiivisesti käytetyissä keittiöissä puhdistusväliä tulee tiivistää tulipaloriskin ja hygieniatason ylläpidon vuoksi.


Palvelumme kattaa:

 • Kaupallisen ruuanvalmistustilan poistokanaviston puhdistukset: Suoritamme sekä rasvakanavien että muiden keittiön poistokanavien ammattitaitoiset puhdistukset.

 • Säännöllinen ja perusteellinen puhdistus: Varmistamme, että keittiönne rasvakanavat puhdistetaan huolellisesti, mikä ehkäisee rasvapalojen riskiä ja ylläpitää korkeaa hygieniatasoa.


Miksi puhdistus on tärkeää?

 • Lainsäädännön vaatimusten täyttäminen: Puhdistus on paitsi pakollista myös välttämätöntä keittiön turvallisuuden ja hygienian kannalta. Puhdistusvaatimus perustuu pelastustoimilain (561/1999) 88 §:ään sekä sisäasiainministeriön asetukseen n:o 802.

 • Paloriskin vähentäminen: Likaiset poistokanavat voivat kerätä palavaa materiaalia, mikä lisää tulipalon riskiä korkeissa lämpötiloissa.

 • Ilmanlaadun parantaminen: Puhtaat poistokanavat vähentävät ilman epäpuhtauksia, mikä parantaa sekä asiakkaiden että henkilökunnan työskentelyolosuhteita.

 • Laitteiston käyttöiän pidentäminen: Säännöllinen huolto ja puhdistus pitävät keittiölaitteiston toimintakunnossa ja ehkäisevät ennenaikaisia vikoja.


Me IVAeris Oy:ssä ymmärrämme keittiöiden turvallisuuden ja hygienian merkityksen. Ammattitaitoisella henkilökunnallamme on vuosien kokemus erilaisten poistokanavistojen puhdistuksesta, ja olemme sitoutuneet tarjoamaan parasta mahdollista palvelua asiakkaillemme. Varmistamme, että keittiönne täyttää kaikki lainsäädännölliset vaatimukset ja tarjoaa turvallisen työympäristön kaikille.


Palvelumme sisältää:

Ilmoitusmenettely: IVAeris Oy varmistaa, että kaikki suorittamamme puhdistukset ilmoitetaan automaattisesti asiaankuuluville viranomaisille. Tämä menettely takaa, että toimintamme on jatkuvasti lakien ja turvallisuusmääräysten mukainen.


Miten rasvakanavat puhdistetaan?

Puhdistusprosessi:

 1. Alkutarkastus: Suoritamme huolellisen tarkastuksen yhdessä yhteyshenkilön kanssa, jossa kartoitamme huuvien määrän ja erityisalueet. Otamme valokuvat dokumentointia varten koko puhdistusprosessin ajan.

 2. Valmistelut: Peitämme keittiölaitteet suojamuovilla ja varmistamme, että poistoilmajärjestelmä on sammutettu turvallisuuden maksimoimiseksi.

 3. Huuvien puhdistus: Poistamme rasvasuodattimet, jotka ovat ravintoloitsijan puhdistettavissa. Huuvat suihkutetaan tehokkaalla emäksisellä puhdistusaineella, jonka annamme vaikuttaa. Harjaamme kanaviston metalliharjalla tai käytämme rasvahakkuria, mikäli kanaviston pinnassa on kiinnittynyttä rasvaa. Käytämme biohajoavaa rasvanpoistoainetta, joka huuhtoutuu pois sateen mukana.

 4. Poistoilmapuhaltimen puhdistus katolla: Sammutamme huippuimurin ja puhdistamme rasvakertymät käyttäen rasvanpoistoainetta ja mekaanista kaavinetta.

 5. Jälkitarkastus ja dokumentointi: Teemme toiminnallisuustarkastuksen puhdistuksen jälkeen ja dokumentoimme prosessin ennen ja jälkeen otettujen valokuvien avulla.


Jokaisesta työstä laaditaan puhdistuspöytäkirja, joka lähetetään tilaajalle sekä palotarkastusviranomaisille.


Esimerkki viranomaisille lähetettävästä ilmoitustekstistä:

Hei [Viranomaisen nimi],
Noudattaen sisäasiainministeriön päätöstä ja pelastustoimilain (561/1999) pykäliä 8 § (Omatoiminen varautuminen) ja 23 § (Rakennusten ja laitteiden käyttöturvallisuus), ilmoitamme, että IVAeris Oy (Y-tunnus 3013997-8) on suorittanut rasvanpoistokanaviston nuohouksen ja paloturvallisuusriskien poiston seuraavissa ravintoloissa sisäasiainministeriön asetuksen n:o 802 (13.9.2001) mukaisesti:
[Ravintolan Nimi] - [Y-tunnus] - [Osoite] - [Puhdistuksen ajankohta]
Kiitos yhteistyöstänne turvallisuuden ja hygienian edistämisessä.
Ystävällisin terveisin,
IVAeris Oy
TARJOUSPYYNTÖ

Mitä IV palvelua olet etsimäsä?
Lataa tiedoto

Kiitos yhteydenotostasi! | Tack för din kontakt!

bottom of page