top of page

ILMAMÄÄRIEN MITTAUS JA SÄÄTÖ

Tyypillinen hinta ja kesto

400€

4 - 8 tuntia

Ilmanvaihtojärjestelmällä varustetun kiinteistön ilmavirtausten tulee olla tasapainossa. Mikäli kiinteistössä vallitsee ylipaine, kostea ilma siirtyy rakenteisiin ja antaa hyvät kasvuolosuhteet mikrobikasvustolle. Alipaineisessa kiinteistössä puolestaan havaitaan lämmityskustannusten nousua. Kiinteistön hyväksytyissä ilmanvaihtopiirustuksissa käy ilmi ilmanvaihdon optimaalinen virtausnopeus per litra. Ammattilaisen tulee säätää ilmavirtaukset oikein. Tällöin vältytään liiallisilta lämmityskustannuksilta sekä varmistetaan terveellinen sisäilma kiinteistössä.

Kuinka ilmamäärien mittaus ja säätö tehdään?

Asentaja tarvitsee kiinteistön ilmanvaihtopiirustukset laatiakseen työstä ilmamäärien mittaus- ja säätöpöytäkirjan. Mikäli ilmanvaihtopiirustuksia ei löydy, ammattitaitoinen asentaja osaa määritellä oikeat ilmamäärät määräysten mukaisesti. Pöytäkirjan valmistuttua, asentaja asettaa ilmanvaihtokoneen oikealle pyörimisnopeudelle ja varmistaa, että koneen muut asetukset ovat asianmukaiset. Lopuksi asentaja mittaa ja säätää venttiilit.

Venttiilien aukeama tarkastetaan rakotulkilla ja paine-eromittarilla tarkistetaan venttiilien ja huoneilman välinen paine-ero. Tarvittavat ilmamäärät lasketaan venttiilin valmistajan antamien arvojen perusteella. Mikäli ilmamäärä ei vastaa vaadittua arvoa, mittaaja avaa tai sulkee venttiiliä tarvittavaan suuntaan. Venttiilien asetuksia ei tule muuttaa omin päin, sillä jo muutaman millimetrin ero voi merkitä monen litran suuruista muutosta ilmavirtauksissa. Erityisesti pienemmissä asunnoissa jo parin litran ero vaikuttaa siihen, onko asunto yli- tai alipaineinen.

Mikäli kohteen kanaviston asennus on viallinen, viasta ilmoitetaan tilaajalle. Yleisimmät viat ovat kanavistoon asennusvaiheessa unohtuneet tulpat, epätiiviit kanavat ja valitettavan usein väärät venttiilit. Koneellisessa ilmanvaihdossa tulee käyttää koneelliseen ilmanvaihtoon tarkoitettuja venttiilejä. Lautasventtiilit eivät sovi koneelliseen ilmanvaihtoon. Remonttien yhteydessä esimerkiksi saunaan laitetaan usein puiset lautasventtiilit, koska ne näyttävät tyylikkäiltä. Ne eivät kuitenkaan sovellu saunaan. Mittaus ja säätö kyllä onnistuvat tässäkin tapauksessa, mutta ko. venttiili ei pysy toivotussa asennossa säädön jälkeen.

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

TARJOUSPYYNTÖ

Mitä IV palvelua olet etsimäsä?
Lataa tiedoto

Kiitos yhteydenotostasi! | Tack för din kontakt!

bottom of page