top of page

Ilmanvaihdon suunnittelu uudisrakennukseen – mitä tulee huomioida?

IVAeris Oy on ilmanvaihdon asennus- ja huoltoyhtiö, jonka asiantuntijat auttavat sinua suunnittelemaan ja toteuttamaan täydellisen ilmanvaihtojärjestelmän uudisrakennukseesi. Ilmanvaihto on erittäin tärkeä osa rakennusprojektia, sillä se vaikuttaa asumisviihtyvyyteen, sisäilman laatuun ja energiatehokkuuteen. Tässä artikkelissa käymme läpi tärkeimmät seikat, jotka tulee huomioida ilmanvaihdon suunnittelussa uudisrakennuksessa.


 1. Ammattilaisten konsultointi: Vaikka sinulla olisi joitakin tietoja ilmanvaihdosta, on aina suositeltavaa kääntyä ammattilaisten puoleen. IVAeris Oy:n asiantuntijat voivat auttaa sinua valitsemaan oikeat laitteet ja ratkaisut juuri sinun rakennusprojektiisi.

 2. Energiataloudellisuus: Energiatehokkuus on tärkeä tekijä ilmanvaihdon suunnittelussa. Koneellisen ilmanvaihdon lämmöntalteenotto vähentää lämmitysenergian kulutusta ja parantaa energiatehokkuutta. IVAeris Oy:n asiantuntijat auttavat sinua löytämään energiatehokkaimmat ratkaisut ilmanvaihtojärjestelmääsi.

 3. Ilmanvaihtokoneen sijoitus: Ilmanvaihtokoneen sijainti on oleellinen osa suunnittelua. Kone tulisi sijoittaa lämpimään tilaan, kuten tekniseen tilaan tai kodinhoitohuoneeseen, jossa se ei häiritse asumista ja jossa sitä on helppo huoltaa.

 4. Ilmanvaihtokanavien suunnittelu: Kanavien suunnittelussa on tärkeää huomioida niiden sijoitus ja eristys sekä mahdolliset äänenvaimennusratkaisut. IVAeris Oy auttaa sinua suunnittelemaan ilmanvaihtokanavistot siten, että ne ovat tehokkaita ja ääntä vaimentavia.

 5. Ilmanvaihtojärjestelmän valinta: Ilmanvaihtojärjestelmiä on useita erilaisia, ja niiden valinta riippuu mm. rakennuksen koosta ja energiatehokkuustavoitteista. Valitse järjestelmä, joka sopii parhaiten rakennuksen kokoon, asumismukavuuden vaatimuksiin ja energiatehokkuustavoitteisiin. Yleisimmin käytettyjä ilmanvaihtojärjestelmiä ovat koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla sekä ilmanvaihtokoneet, joissa on erillinen tuloilman lämmitys.

 6. Lainsäädäntö ja määräykset: Ilmanvaihdon suunnittelua ohjaavat rakentamismääräykset ja -asetukset, joiden mukaan rakennuksen ilmanvaihto on järjestettävä siten, että se takaa terveelliset ja viihtyisät olosuhteet. Suunnittelussa on huomioitava esimerkiksi ilmanvaihdon teho, lämmöntalteenotto ja äänitaso.

 7. Suunnittelun lähtökohdat: Ilmanvaihdon suunnittelussa on otettava huomioon rakennuksen koko, tilajärjestelyt, asukkaiden tarpeet ja lainsäädännön vaatimukset. Suunnittelun tavoitteena on saavuttaa riittävä ilmanvaihto, joka pitää sisäilman raikkaana ja poistaa kosteuden, epäpuhtaudet ja hajut tehokkaasti.

 8. Ilmanvaihdon säätö ja automatiikka: Ilmanvaihdon tehon ja toiminnan säätäminen on tärkeää asumismukavuuden ja energiatehokkuuden kannalta. Nykyaikaiset ilmanvaihtokoneet tarjoavat mahdollisuuden automaattiseen säätöön, joka huomioi asukkaiden tarpeet ja ulkoilman olosuhteet. Automaattisäätö voi perustua esimerkiksi ilman kosteuteen, hiilidioksidipitoisuuteen tai lämpötilaan. Lisäksi asukkaille tulisi tarjota mahdollisuus manuaaliseen säätöön tarpeen mukaan.

 9. Lämmöntalteenotto ja energiatehokkuus: Lämmöntalteenotto on tärkeä osa ilmanvaihdon energiatehokkuutta. Sen avulla voidaan talteenottaa lämpöä poistoilmasta ja käyttää sitä tuloilman lämmittämiseen, mikä vähentää energiankulutusta. Lämmöntalteenoton tehokkuus riippuu mm. laitteiden valinnasta ja ilmanvaihdon säädöstä. Rakennuksen energiatehokkuusluokitus (E-luokka) voi vaikuttaa myös ilmanvaihdon suunnitteluun ja valittaviin laitteisiin.

 10. Ääneneristys ja meluntorjunta: Ilmanvaihdon aiheuttama melu voi heikentää asumismukavuutta. Ilmanvaihtokanavien ja -laitteiden ääneneristyksen ja meluntorjunnan suunnittelussa on huomioitava sekä ulkoa tuleva melu että laitteiden sisäinen melu. Äänenvaimentimet, oikeanlaiset kanaviston materiaalit ja laitteiden sijoittelu voivat auttaa melun hallinnassa.

 11. Ilmanvaihdon huolto ja ylläpito: Suunnittelussa tulee varmistaa, että ilmanvaihdon huolto ja ylläpito on helppoa ja vaivatonta. Huoltotarpeet ja -väli on määriteltävä, ja huolto-ohjeet tulee laatia yhdessä asukkaiden kanssa. Ilmanvaihtokoneen suodattimien vaihto ja kanaviston puhdistus ovat tärkeitä toimenpiteitä ilmanvaihdon toimivuuden ja sisäilman laadun varmistamiseksi.


Ilmanvaihdon suunnittelussa uudisrakennukseen tulee huomioida monia tekijöitä, kuten rakennuksen koko ja tilajärjestelyt, lainsäädäntö ja määräykset, ilmanvaihtojärjestelmän valinta, lämmöntalteenotto, ääneneristys ja huolto. Hyvin suunniteltu ja toteutettu ilmanvaihto takaa terveelliset, viihtyisät ja energiatehokkaat olosuhteet asukkaille. Hyvin suunniteltu ja toteutettu ilmanvaihto takaa terveelliset, viihtyisät ja energiatehokkaat olosuhteet asukkaille.

Me IVAeris Oy:ssä ymmärrämme, että jokainen asiakas on ainutlaatuinen, ja siksi tarjoamme räätälöityä palvelua ilmanvaihdon suunnittelussa ja toteutuksessa. Pyrimme luomaan läheisen ja henkilökohtaisen suhteen asiakkaisiimme, jotta voimme yhdessä luoda parhaat mahdolliset olosuhteet terveelliselle ja viihtyisälle sisäilmalle. Ota rohkeasti yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää ilmanvaihtoon liittyen. IVAeris Oy on täällä palvellakseen sinua ammattitaidolla ja sydämellä.


WE KNOW, WE CARE & WE GET IT DONE


IVAeris Oy

010 206 3000

www.aeris.fi

info@aeris.fi

Comments


bottom of page