top of page

Mekaanisen ja luonnollisen ilmanvaihdon vertailu

Mekaaninen (koneellinen) ilmanvaihto

Hyvin suunniteltuna, asennettuna ja ylläpidettynä mekaaninen ilmanvaihtojärjestelmä tarjoaa useita etuja. Mekaaninen ilmanvaihto on luotettava, sillä se tuottaa suunnitellun ilmavirtauksen riippumatta vaihtelevista tuuli- ja lämpötilaolosuhteista. Koska mekaaninen ilmanvaihto voidaan helposti integroida ilmastointiin, sisäilman lämpötilaa ja kosteutta voidaan myös hallita. Mekaaniseen ilmanvaihtoon voidaan asentaa suodatinjärjestelmä, joka poistaa haitalliset mikro-organismit, hiukkaset, kaasut, hajut ja höyryt. Ilmavirtausta voidaan ohjata, ja mekaaninen ilmanvaihto toimii kaikkialla, missä on saatavilla sähköä.


Mekaanisilla ilmanvaihtojärjestelmillä on kuitenkin myös haittoja. Ne eivät aina toimi odotetusti ja normaali toiminta saattaa keskeytyä monista syistä, mukaan lukien laitevika, palvelukatko, huono suunnittelu, huono ylläpito tai väärä hallinta. Jos järjestelmä palvelee kriittistä laitosta, jossa tarvitaan jatkuvaa toimintaa, kaikki laitteet saattavat joutua varmentamaan, mikä voi olla kallista ja kestämätöntä. Mekaanisen ilmanvaihtojärjestelmän käyttökustannukset voivat olla erittäin korkeat. Jos mekaanista järjestelmää ei voida asentaa tai ylläpitää asianmukaisesti, sen suorituskyky heikkenee.


Luonnollinen (painovoimainen) ilmanvaihto

Hyvin asennettuna ja ylläpidettynä luonnollisen ilmanvaihdon järjestelmällä on useita etuja mekaaniseen ilmanvaihtoon verrattuna. Luonnollinen ilmanvaihto voi yleensä tarjota korkean ilmanvaihdon taloudellisemmin, käyttämällä luonnollisia voimia ja suuria aukkoja.


Luonnollinen ilmanvaihto voi olla energiatehokkaampi, erityisesti jos lämmitystä ei tarvita. Hyvin suunniteltu luonnollinen ilmanvaihto voi hyödyntää paremmin päivänvaloa.


Teknologian näkökulmasta luonnollinen ilmanvaihto voidaan luokitella yksinkertaisiin luonnollisiin ilmanvaihtojärjestelmiin ja korkean teknologian luonnollisiin ilmanvaihtojärjestelmiin. Jälkimmäiset ovat tietokoneohjattuja ja niitä voidaan tukea mekaanisilla ilmanvaihtojärjestelmillä (ts. hybriditai sekajärjestelmät). Korkean teknologian luonnollinen ilmanvaihto voi kohdata samat rajoitukset kuin mekaaniset ilmanvaihtojärjestelmät, mutta siinä on myös molempien järjestelmien edut.


Luonnollisen ilmanvaihdon etuna on sen kyky tarjota erittäin korkea ilmanvaihtoaste edullisesti, yksinkertaisen järjestelmän avulla. Vaikka ilmanvaihdon määrä voi vaihdella merkittävästi, modernit luonnollisen ilmanvaihdon järjestelmät, jotka on suunniteltu ja toimivat oikein, voivat saavuttaa erittäin korkeat ilmanvaihdon määrät luonnollisin voimin, mikä voi suuresti ylittää minimi ilmanvaihtovaatimukset.


Luonnollisen ilmanvaihdon järjestelmillä on kuitenkin myös useita haittoja. Ilmanvaihto on vaihtelevaa ja riippuu ulkoisista ilmasto-olosuhteista suhteessa sisäympäristöön. Tuuli ja lämpötilaero, jotka tuottavat ilmanvaihdon, vaihtelevat satunnaisesti. Luonnollista ilmanvaihtoa voi olla vaikea hallita, ja ilmavirtaus voi olla epämiellyttävän korkea joissakin paikoissa ja paikoitellen seisova. On mahdollista, että ilmanvaihdon määrä on alhainen tietyissä epäsuotuisissa ilmasto-olosuhteissa.


Näitä ongelmia voidaan kuitenkin voittaa paremmalla suunnittelulla tai hybridi-ilmanvaihdolla. Myös muita mahdollisia haittoja, kuten melua, ilmansaastetta, hyönteisvektoreita ja turvallisuutta, on harkittava. Luonnolliset ilmanvaihtojärjestelmät saattavat johtaa tarttuvien tautien leviämiseen terveydenhuollon laitosten kautta, sen sijaan että ne olisivat tärkeä työkalu infektioiden hallinnassa.


Tässä artikkelissa vertailtiin mekaanista ja luonnollista ilmanvaihtoa ja käsiteltiin niiden etuja ja haittoja. Molemmilla järjestelmillä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, ja niiden valinta riippuu monista tekijöistä, kuten rakennuksen sijainnista, suunnittelusta ja käytöstä.


Tarvitsetko apua ilmanvaihdon suunnittelussa tai huollossa? IVAeris Oy on erikoistunut sekä mekaanisten että luonnollisten ilmanvaihtojärjestelmien suunnitteluun, asennukseen ja huoltoon. Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme parhaan mahdollisen ratkaisun, joka perustuu heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa ja vaatimuksiinsa. Ota yhteyttä, niin voimme yhdessä löytää parhaan ilmanvaihtoratkaisun juuri sinulle.


WE KNOW, WE CARE & WE GET IT DONE


IVAeris Oy

010 206 3000

www.aeris.fi

info@aeris.fi

Comments


bottom of page