top of page

Mikä on ilmanvaihtojärjestelmän optimaalinen kapasiteetti?

Ilmanvaihtojärjestelmän optimaalinen kapasiteetti on tärkeä tekijä varmistettaessa terveellinen ja miellyttävä sisäilma. Ilmanvaihtojärjestelmän kapasiteetilla tarkoitetaan ilmanvaihtojärjestelmän kykyä vaihtaa ilmaa sisätiloissa tietyn ajanjakson aikana.


Optimaalinen ilmanvaihtojärjestelmän kapasiteetti riippuu monista tekijöistä, kuten rakennuksen käyttötarkoituksesta, huoneiden koosta, henkilömäärästä ja käyttötuntien määrästä. Esimerkiksi toimistotilat ja sairaalat vaativat korkeamman ilmanvaihtokapasiteetin kuin asuintilat. Myös suurempien huoneiden, kuten kokoushuoneiden tai keittiöiden, ilmanvaihtokapasiteetin tulisi olla suurempi kuin pienempien huoneiden, kuten wc-tilojen.

Liian alhainen ilmanvaihtokapasiteetti voi johtaa huonoon sisäilman laatuun, joka voi aiheuttaa haittaa terveydelle. Liian korkea ilmanvaihtokapasiteetti taas voi olla kallis ja aiheuttaa turhaa energiankulutusta. Ilmanvaihtojärjestelmän optimaalinen kapasiteetti varmistaa terveellisen sisäilman ja vähentää energiankulutusta.

Ilmanvaihtojärjestelmän kapasiteetin arvioimiseksi on tärkeää ottaa huomioon kaikki edellä mainitut tekijät. Järjestelmän suunnittelussa ja asennuksessa on otettava huomioon käyttötarkoitus, huoneiden koko ja käyttömäärät sekä henkilömäärä. Ilmanvaihtojärjestelmän kapasiteetin tulisi olla riittävä ilmanlaadun varmistamiseksi, mutta samalla myös taloudellinen ja ympäristöystävällinen.


Ilmanvaihtojärjestelmän kapasiteetin tarkistaminen ja säätäminen on tärkeää myös järjestelmän huollon yhteydessä. Ilmanvaihtojärjestelmä tulisi huoltaa säännöllisesti, jotta se toimii optimaalisesti ja puhdistaa ilmakanavat epäpuhtauksista. Säännöllinen huolto varmistaa, että ilmanvaihtojärjestelmä toimii tehokkaasti ja että sisäilma on terveellistä.


IVAeris Oy on ammattitaitoinen ilmanvaihtojärjestelmien asennus- ja huoltoyhtiö, joka tarjoaa laadukkaita palveluja ilmanvaihtojärjestelmien suunnitteluun, asennukseen ja huoltoon. Yrityksen asiantuntijat pystyvät arvioimaan ja säätämään ilmanvaihtojärjestelmän kapasiteetin optimaaliseksi, jolloin sisäilman laatu ja energiankulutus ovat tasapainossa. Lisäksi IVAeris Oy tarjoaa säännöllisiä huoltopalveluja, jotka varmistavat ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan ja puhdistuksen epäpuhtauksista. Yrityksen ammattilaiset ovat aina valmiita auttamaan asiakkaitaan varmistamaan terveellinen ja miellyttävä sisäilma.

WE KNOW, WE CARE & WE GET IT DONE


IVAeris Oy

010 206 3000

www.aeris.fi

info@aeris.fiComments


bottom of page