top of page

Mikä on ilmanvaihtojärjestelmän teho?


Ilmanvaihtojärjestelmän teho on ilmanvaihtojärjestelmän kyky vaihtaa ilmaa sisätiloissa tietyn ajanjakson aikana. Teho määrittää, kuinka paljon ilmaa järjestelmä pystyy vaihtamaan tunnissa tai minuutissa. Ilmanvaihtojärjestelmän teho on tärkeä tekijä varmistettaessa terveellinen ja miellyttävä sisäilma.


Ilmanvaihtojärjestelmän teho riippuu monista tekijöistä, kuten rakennuksen ilmanvaihdon käyttötarkoitusta, huoneiden koosta, henkilömäärästä ja käyttötuntien määrästä. Esimerkiksi toimistotilat ja sairaalat vaativat korkeamman ilmanvaihtotehon kuin asuintilat. Myös suurempien huoneiden, kuten kokoushuoneiden tai keittiöiden, ilmanvaihtotehon tulisi olla suurempi kuin pienempien huoneiden, kuten wc-tilojen. Liian alhainen ilmanvaihtoteho voi johtaa huonoon sisäilman laatuun, joka voi aiheuttaa haittaa terveydelle. Liian korkea ilmanvaihtoteho taas voi olla kallis ja aiheuttaa turhaa energiankulutusta. Ilmanvaihtojärjestelmän optimaalinen teho varmistaa terveellisen sisäilman ja vähentää energiankulutusta.


Ilmanvaihtojärjestelmän tehon arvioimiseksi on tärkeää ottaa huomioon kaikki edellä mainitut tekijät. Järjestelmän suunnittelussa ja asennuksessa on otettava huomioon käyttötarkoitus, huoneiden koko ja käyttömäärät sekä henkilömäärä. Ilmanvaihtojärjestelmän tehon tulisi olla riittävä ilmanlaadun varmistamiseksi, mutta samalla myös taloudellinen ja ympäristöystävällinen.

Ilmanvaihtojärjestelmän tehon tarkistaminen ja säätäminen on tärkeää myös järjestelmän huollon yhteydessä. Ilmanvaihtojärjestelmä tulisi huoltaa säännöllisesti, jotta se toimii optimaalisesti ja puhdistaa ilmakanavat epäpuhtauksista. Säännöllinen huolto varmistaa, että ilmanvaihtojärjestelmä toimii tehokkaasti ja että sisäilma on terveellistä.


IVAeris Oy on ammattitaitoinen ilmanvaihtojärjestelmien asennus- ja huoltoyhtiö, joka tarjoaa laadukkaita palveluja ilmanvaihtojärjestelmien suunnitteluun, asennukseen ja huoltoon. Yrityksen asiantuntijat voivat arvioida ja optimoida ilmanvaihtojärjestelmän tehon asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti. IVAeris Oy:n palveluihin kuuluu myös ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus ja tarkastus, joiden avulla varmistetaan järjestelmän tehokas ja turvallinen toiminta. Yrityksen ammattitaitoiset asentajat ja huoltoteknikot varmistavat, että ilmanvaihtojärjestelmä toimii optimaalisesti ja että sisäilma on aina terveellistä ja miellyttävää hengittää.


WE KNOW, WE CARE & WE GET IT DONE


IVAeris Oy

010 206 3000

www.aeris.fi

info@aeris.fiComments


bottom of page