top of page

Ilmanvaihdon suunnittelu remonttikohteeseen – mitä tulee huomioida?

Ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelu ja toteutus ovat avainasemassa terveellisiä, viihtyisiä ja energiatehokkaita sisätiloja. Remonttikohteissa ilmanvaihdon suunnittelu voi kuitenkin olla haastavampaa kuin uudiskohteissa, sillä olemassa olevien rakenteiden ja tilojen asettamat rajoitukset on otettava huomioon. Tässä artikkelissa käymme läpi keskeisiä seikkoja, joita kannattaa ottaa huomioon ilmanvaihdon suunnittelussa remonttikohteessa.

 • Kartoita nykyinen ilmanvaihtojärjestelmä

Ennen kuin aloitat ilmanvaihdon suunnittelun, on tärkeää selvittää nykyisen ilmanvaihtojärjestelmän kunto ja toimivuus. Tähän kuuluu muun muassa ilmanvaihtokanavien tarkastaminen, ilmavirtojen mittaus ja ilmanvaihtokoneen toiminnan arviointi. Jos nykyinen järjestelmä on vanhentunut tai huonokuntoinen, sen uusiminen tai parantaminen voi olla välttämätöntä.


 • Ota huomioon rakenteelliset rajoitukset

Remonttikohteessa ilmanvaihdon suunnitteluun vaikuttavat olemassa olevat rakenteet, kuten seinät, kattorakenteet ja läpiviennit. Tämä voi rajoittaa ilmanvaihtokanavien sijoittelua ja kokoa. Oleellista on löytää kompromisseja, jotka mahdollistavat tehokkaan ilmanvaihdon toteuttamisen ilman suuria rakenteellisia muutoksia.

 • Hyödynnä energiatehokkaita ratkaisuja

Nykyään on tarjolla monia energiatehokkaita ilmanvaihtoratkaisuja, jotka voivat vähentää energiankulutusta ja säästää kustannuksia. Esimerkiksi lämmöntalteenottojärjestelmät voivat hyödyntää poistoilman lämpöenergiaa sisään tulevan korvausilman lämmittämiseen. Kannattaa harkita tällaisia ratkaisuja osana ilmanvaihdon suunnittelua.

 • Huomioi erilaisten tilojen vaatimukset

Eri tiloilla on erilaiset ilmanvaihtovaatimukset. Esimerkiksi keittiössä tarvitaan tehokasta poistoilmanvaihtoa rasvan ja hajujen poistamiseksi, kun taas makuuhuoneissa on tärkeää säilyttää rauhallinen ja hiljainen ilmapiiri. Ilmanvaihdon suunnittelussa tulee ottaa huomioon nämä erilaiset tarpeet ja varmistaa, että järjestelmä toimii tehokkaasti ja tasapainoisesti koko asunnossa.

Seuraavassa on joitakin tärkeitä asioita, jotka tulee huomioida ilmanvaihdon suunnittelussa remonttikohteessa:

 1. Asunnon pohjaratkaisu ja tilojen käyttötarkoitus: Ilmanvaihdon suunnittelussa on tärkeää tuntea asunnon pohjaratkaisu ja eri tilojen käyttötarkoitus. Tämä auttaa määrittämään kunkin tilan ilmanvaihtotarpeet ja valitsemaan oikeanlaiset ilmanvaihtoratkaisut.

 2. Ilmanvaihtojärjestelmän tyyppi: On tärkeää valita oikeanlainen ilmanvaihtojärjestelmä remonttikohteeseen. Tavallisimmat vaihtoehdot ovat painovoimainen, koneellinen poistoilmanvaihto ja lämmöntalteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmanvaihto. Kunkin järjestelmän valintaan vaikuttaa mm. asunnon ikä, rakenne ja olemassa oleva ilmanvaihtojärjestelmä.

 3. Ilmanvaihtokanavien sijoittelu: Ilmanvaihtokanavien sijoittelu on tärkeä osa suunnittelua, sillä se vaikuttaa järjestelmän tehokkuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Kanavat tulisi sijoittaa niin, että ne eivät häiritse sisustusta eivätkä aiheuta ylimääräisiä meluhaittoja.

 4. Ilmanvaihtolaitteiden valinta: Ilmanvaihtolaitteiden valinta on oleellinen osa suunnitteluprosessia. Valitse laitteet, jotka täyttävät tilojen ilmanvaihtovaatimukset ja sopivat asunnon rakenteisiin. Huomioi myös energiatehokkuus, melutaso ja helppo huollettavuus.

 5. Äänenvaimennus ja melunhallinta: Ilmanvaihtojärjestelmän melutaso voi vaikuttaa asumismukavuuteen. Suunnittelussa tulee huomioida äänenvaimennusratkaisut, jotka vähentävät meluhaittoja ja takaavat rauhallisen asuinympäristön.

 6. Ilmanvaihdon säätö: Ilmanvaihtojärjestelmän säätö on tärkeää, jotta asunnossa saavutetaan optimaalinen sisäilmanlaatu. Valitse järjestelmä, jossa on helppo säätää ilmavirtoja tarpeen mukaan ja huolehdi siitä, että asukkaat osaavat käyttää säätimiä oikein tavoin.

 7. Ilmanvaihtojärjestelmän huolto ja ylläpito: Suunnittelussa tulee huomioida myös ilmanvaihtojärjestelmän huolto ja ylläpito. Varmista, että järjestelmä on helppo puhdistaa ja huoltaa, ja että ilmanvaihtokanavat ja laitteet ovat helposti saavutettavissa. Tämä pidentää järjestelmän käyttöikää ja parantaa sen toimivuutta.

 8. Energiatehokkuus: Ilmanvaihtojärjestelmän energiatehokkuus on tärkeä ympäristönäkökulma ja se vaikuttaa myös asumiskustannuksiin. Valitse energiatehokkaat laitteet ja järjestelmät, jotka minimoivat energiankulutuksen ja hyödyntävät esimerkiksi lämmöntalteenottoa, jos se on mahdollista.

 9. Asiantuntijan apu: Ilmanvaihdon suunnittelu voi olla monimutkaista, joten on suositeltavaa käyttää asiantuntijan apua. Ammattilainen osaa ottaa huomioon kaikki tarvittavat seikat ja valita oikeanlaiset ratkaisut asunnon eri tiloihin.

 10. Viranomaismääräykset: Muista tarkistaa paikalliset viranomaismääräykset ja rakennusmääräykset, jotka koskevat ilmanvaihtoa. Näin varmistat, että suunniteltu järjestelmä täyttää kaikki vaaditut normit ja säännökset.

Kun ilmanvaihdon suunnittelu on tehty huolellisesti ja asiantuntevasti, se takaa hyvän sisäilmanlaadun ja miellyttävän asuinympäristön. Ilmanvaihto vaikuttaa suoraan asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin, joten sen merkitystä ei kannata väheksyä.

Ilmanvaihdon suunnittelussa on tärkeää huomioida useita tekijöitä, kuten ilmavirtausten optimointi, tilojen erityisvaatimukset ja energiatehokkuus. Oikein toteutettu ilmanvaihto parantaa sisäilman laatua ja asukkaiden hyvinvointia. Asiantuntijan apu ja viranomaismääräysten noudattaminen ovat avainasemassa onnistuneen ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelussa.


Me IVAeris Oy:ssä ymmärrämme, että jokainen asiakas on yksilö, eikä vain numero suurtuotannossa. Haluamme tarjota sinulle henkilökohtaista palvelua ja asiantuntemusta ilmanvaihdon suunnittelussa ja toteutuksessa. Älä epäröi ottaa yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua ilmanvaihtoon liittyvissä asioissa. Yhdessä voimme tehdä asumisestasi terveellisempää ja mukavampaa, ilman kompromisseja laadussa. Ota yhteyttä IVAeris Oy:n tänään ja huolehdi, että saat puhdasta ja raikasta ilmaa kotiisi!


WE KNOW, WE CARE & WE GET IT DONE


IVAeris Oy

010 206 3000

www.aeris.fi

info@aeris.fi
Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page