top of page

Ilmanvaihtokonseptit ja -tyypit

Ilmanvaihto Ilmanvaihto tuo ulkoilmaa rakennuksen tai huoneen sisälle ja jakaa ilman rakennuksen tai huoneen sisällä. Rakennusten ilmanvaihdon yleisenä tarkoituksena on tarjota terveellistä hengitysilmaa sekä laimentamalla rakennuksen aiheuttamia saasteita että poistamalla ne sieltä (Etheridge & Sandberg, 1996; Awbi, 2003).


Rakennuksen ilmanvaihdossa on kolme perusosaa:

ilmanvaihtoaste — ulkoilman määrä, joka tuodaan tilaan, ja ulkoilman laatu (katso liite D); ilmanvirtauksen suunta — rakennuksen kokonaisilmanvirtaussuunnan tulisi kulkea puhtaista alueista likaisille alueille; ja ilman jakelu tai ilmanvirtausmalli — ulkoilman tulisi saapua jokaiseen tilan osaan tehokkaasti, ja myös ilmateitse leviävät saasteet, jotka syntyvät kussakin tilan osassa, tulisi poistaa tehokkaasti. Rakennuksen ilmanvaihtoon voidaan käyttää kolmea menetelmää: luonnollinen, mekaaninen ja hybridituuletus (sekamuotoinen ilmanvaihto).


Mikä on luonnollinen ilmanvaihto (painovoimainen)?

Luonnolliset voimat (kuten tuulet ja lämpövoima, joka johtuu sisä- ja ulkoilman tiheyseroista) ohjaavat ulkoilmaa rakennuksen kuorirakenteiden kautta. Kuorirakenteita ovat esimerkiksi ikkunat, ovet, aurinkopiiput, tuulitornit ja raitisilmaventtiilit. Rakennusten luonnollinen ilmanvaihto riippuu ilmastosta, rakennuksen suunnittelusta ja ihmisten käyttäytymisestä.


Mikä on mekaaninen ilmanvaihto (koneellinen)?

Mekaanisen ilmanvaihdon pyörittää mekaaniset tuulettimet. Tuulettimet voidaan asentaa suoraan ikkunoihin tai seiniin tai ne voidaan asentaa ilmakanaviin, jotka toimittavat ilmaa huoneeseen tai poistavat ilmaa huoneesta.


Mekaanisen ilmanvaihdon tyyppi riippuu ilmastosta. Esimerkiksi lämpimissä ja kosteissa ilmastoissa saattaa olla tarpeen minimoida tai estää ilman tunkeutuminen, jotta voidaan vähentää kondensaatiota (joka tapahtuu, kun lämmin, kostea sisäilma tunkeutuu seinän, katon tai lattian läpi ja kohtaa kylmän pinnan). Näissä tapauksissa usein käytetään positiivisen paineen mekaanista ilmanvaihtojärjestelmää. Päinvastoin kylmissä ilmastoissa ulospuhallusta on estettävä kondensaation vähentämiseksi, ja käytetään negatiivisen paineen ilmanvaihtoa. Huoneessa, jossa on paikallisesti tuotettuja saasteita, kuten kylpyhuoneessa, wc:ssä tai keittiössä, usein käytetään negatiivisen paineen järjestelmää.

Positiivisen paineen järjestelmässä huoneessa on positiivinen paine ja huoneilma vuotaa ulos rakenteiden vuotojen tai muiden aukkojen kautta. Negatiivisen paineen järjestelmässä huoneessa on negatiivinen paine, ja huoneilma korvataan "imemällä" ilmaa ulkoa.


Tasapainoinen mekaaninen ilmanvaihtojärjestelmä viittaa järjestelmään, jossa ilman syöttö ja poisto on testattu ja säädettävä suunnittelumäärityksiä vastaaviksi. Huoneen paine voidaan ylläpitää joko hieman positiivisena tai negatiivisena, mikä saavutetaan käyttämällä hieman epätasaista syöttö- tai poistoilmanvaihtoa. Esimerkiksi hieman negatiivinen huoneen paine saavutetaan poistamalla 10% enemmän ilmaa kuin kylmässä ilmastossa toimitetaan, jotta minimoidaan kondensaation mahdollisuus. Ilmateitse tarttuvan infektion varalta suojatulla huoneella pidetään usein vähintään 2,5 Pa:n negatiivista painetta suhteessa käytävään (CDC, 2003).


Mikä on hybridituuletus tai sekamuotoinen ilmanvaihto?

Hybridituuletus tai sekamuotoinen ilmanvaihto perustuu luonnollisiin voimiin, jotka tuottavat halutun (suunnitellun) ilmavirtauksen. Se käyttää mekaanista ilmanvaihtoa, kun luonnollinen ilmavirtaus on liian pieni (Heiselberg &Bjørn, 2002).


Kun luonnollinen ilmanvaihto ei yksin riitä, ilmasta tarttuvien infektioiden sairastuttamien potilaiden huoneisiin voidaan asentaa poistoilmapuhaltimia (riittävän esitestauksen ja suunnittelun jälkeen) ilmanvaihdon tehostamiseksi. Tämän tyyppinen yksinkertainen hybridituuletus tai sekamuotoinen ilmanvaihto on kuitenkin käytettävä huolellisesti. Puhaltimet tulee asentaa niin, että huoneilma voidaan johtaa suoraan ulkoilmaan joko seinän tai katon kautta. Poistoilmapuhaltimien koko ja lukumäärä riippuvat tavoitellusta ilmanvaihdon määrästä, ja ne on mitattava ja testattava ennen käyttöä.


Poistoilmapuhaltimien käyttöön liittyy ongelmia, kuten asennusvaikeuksia (erityisesti suurille puhaltimille), melua (erityisesti tehokkaista puhaltimista), huoneen lämpötilan nousua tai laskua ja jatkuvan sähköntoimituksen tarvetta. Jos huoneen olosuhteet aiheuttavat lämpömukavuuden puutetta, voidaan lisätä paikallisia jäähdytys- tai lämmitysjärjestelmiä ja kattotuulettimia.


Toinen vaihtoehto on asentaa pyörivät tuuletintuuligeneraattorit (whirlybirds), jotka eivät vaadi sähköä ja jotka tarjoavat kattoilmanpoistojärjestelmän, mikä lisää ilmavirtausta rakennuksessa.


Tässä artikkelissa käsiteltiin erilaisia ilmanvaihtokonsepteja ja -tyyppejä, ja miten ne vaikuttavat rakennuksen ilmastoon ja asumismukavuuteen. Käsittelimme ilmanvaihdon perusosia, luonnollisen, mekaanisen ja hybridituuletuksen perusteita ja sovelluksia sekä niiden merkitystä terveelliselle ja mukavalle sisäilmalle.


Tarvitsetko apua ilmanvaihtoasioissa? IVAeris Oy on asiantuntijasi, kun kyse on ilmanvaihdon optimoinnista. Olipa kyseessä luonnollinen, mekaaninen tai hybridituuletus, meillä on laaja kokemus ja osaaminen kaiken tyyppisten ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelussa, asennuksessa ja huollossa.


IVAeris Oy:n tiimi koostuu kokeneista asiantuntijoista, jotka ymmärtävät ilmanvaihdon merkityksen ja sen, miten ilmavirtauksia voidaan ohjata rakennuksissa terveellisen ja mukavan sisäilman aikaansaamiseksi. Käytämme aina uusinta teknologiaa ja parhaita käytäntöjä, jotta voimme taata asiakkaillemme parhaan mahdollisen lopputuloksen.


Ota yhteyttä meihin tänään ja anna meidän auttaa sinua parantamaan sisäilman laatua ja asumismukavuutta. IVAeris Oy - Me tiedämme, me välitämme ja me hoidamme homman.


WE KNOW, WE CARE & WE GET IT DONE


IVAeris Oy

010 206 3000

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page