top of page

Suhteellinen säätö - IVAeris Oy:n energiatehokas ja hiljainen ratkaisu

Ilmanvaihdon säätäminen on olennainen osa kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän ylläpitoa. IVAeris Oy on erikoistunut suhteelliseen ilmanvaihdon säätöön, joka tarjoaa energiatehokkuutta, hiljaisuutta ja tehokkuutta. Tässä artikkelissa selitämme, kuinka suhteellinen ilmanvaihdon säätö eroaa perinteisestä venttiilikohtaisesta säädöstä ja miksi se on IVAeris Oy:n mielestä paras tapa säätää ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirtoja.


  • Suhteellinen säätö vs. venttiilikohtainen säätö

Suhteellisessa ilmanvaihdon säädössä säätötyö alkaa venttiilien ilmamäärien mittaamisella, jotta voidaan selvittää kiinteistön heikoin venttiili. Tämän heikoimman venttiilin löydyttyä (kutsutaan referenssiventtiiliksi) alkaa varsinainen säätöprosessi. Heikoimmasta venttiilistä aloitetaan, ja kaikki muut venttiilit säädetään suhteessa tähän referenssiventtiiliin. Referenssiventtiili on aina täysin auki.

  • Linjasäätöventtiilien ja muiden säätöpeltejen säätäminen

Jos ilmanvaihtokanavissa on linjasäätöventtiilejä tai muita säätöpeltejä, ne säädetään myös suhteessa toisiinsa. Näin varmistetaan, että koko järjestelmä toimii optimaalisesti.

  • Puhaltimien pyörimisnopeuden säätäminen

Prosessin lopussa säädetään puhaltimien pyörimisnopeus siten, että täysin auki olevasta referenssiventtiilistä saadaan vaadittu ilmamäärä. Tämä takaa, että ilmanvaihtojärjestelmä toimii mahdollisimman energiatehokkaasti ja hiljaisesti.

  • Suhteellisen säädön edut

IVAeris Oy uskoo, että suhteellinen ilmanvaihdon säätö on ainoa oikea tapa säätää ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirtoja. Tämän säätötavan etuja ovat energiatehokkuus, hiljaisuus ja tehokkuus. Valitettavasti tätä menetelmää käytetään harvoin, vaikka se tarjoaa monia etuja perinteiseen venttiilikohtaiseen säätöön verrattuna.

  • IVAeris Oy:n sitoutuminen ammattitaitoon

IVAeris Oy:n asentajat käyvät jatkuvasti koulutuksissa ja heidän pätevyytensä on todennettavissa FiSE:n pätevyysrekisteristä. Tämä osoittaa, että vankka osaaminen ja ammattimainen ote eivät ole vain puhetta, vaan ne ovat olennainen osa IVAeris Oy:n toimintatapaa.


Suhteellinen ilmanvaihdon säätö on energiatehokas, hiljainen ja tehokas ratkaisu, johon IVAeris Oy on erikoistunut. Tämän menetelmän avulla varmistetaan, että ilmanvaihtojärjestelmä toimii optimaalisesti ja säästää energiaa. IVAeris Oy panostaa asentajiensa koulutukseen ja ammattitaitoon, jotta asiakkaat voivat luottaa heidän osaamiseensa ja saada parasta mahdollista palvelua.


Jos tarvitset ammattilaista ilmanvaihdon säätämiseen, ota rohkeasti yhteyttä IVAeris Oy:hyn. Me autamme mielellämme varmistamaan, että ilmanvaihtojärjestelmäsi toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja tarjoaa terveellisen sisäilman kiinteistössäsi.

WE KNOW, WE CARE & WE GET IT DONE


IVAeris Oy

010 206 3000

www.aeris.fi

info@aeris.fi
Kommentare


bottom of page