top of page


MITEN ILMANVAIHDON PUHDISTUSTYÖ
SUORITETAAN?
 

Ilmanvaihdon puhdistustyön suoritustapa riippuu ilmanvaihdon tyypistä. IVAeriksen kautta voit tilata puhdistustyön, jos sinulla on joko koneellinen tulo- ja poistojärjestelmä (LTO:lla tai ilman), poistoilmajärjestelmä, poistoilmalämpöpumppujärjestelmä tai painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä.

Mikael Denut tietokoneen edessä
Ilmanvaihdon puhdistuksessa käytettävät tarvikkeet kuten maskit, letkut ja akkukoneet

1 Ennen puhdistustyön aloitusta

Työnjohto sopii asiakkaan kanssa työn suoritusajankohdasta. Työnjohto valvoo työn laatua ja pitää yhteyttä asiakkaaseen. Itse puhdistustyön hoitavat ilmanvaihtoasentajat, jotka ovat alan asiantuntijoita. Asentaja saapuu paikalle sovittuna päivänä ja tarkistaa puhdistettavan ilmanvaihtojärjestelmän. Hän saattaa pyytää kohteen ilmanvaihtopiirustuksia, mikäli niitä ei ole luovutettu työnjohdolle ennen työn aloitusta. 

 

Asiakkaan ei tarvitse olla puhdistustyön aikana läsnä. Mikäli asiakas ei ole paikalla, asentajalle on hyvä kertoa talon käytännöistä (esimerkiksi sisäänpääsystä ja ovien sulkemisesta). Mikäli talossa on lemmikkieläimiä, niistä kannattaa ilmoittaa etukäteen.

Työn aikana työskennellään ilmanvaihtoventtiilien läheisyydessä, joten asentajien tuloon kannattaa varautua poistamalla esteet venttiilien luota. Ilmanvaihdon puhdistustyön ei pitäisi aiheuttaa likaantumista asunnossa, mutta herkimmät esineet ja matot kannattaa siirtää syrjään. 

 

Mikäli asuntoon pääsee pölyä puhdistuksen aikana varotoimista huolimatta, asentaja puhdistaa jälkensä huolellisesti.

2A Painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus

Puhdistustyön alussa ilmanvaihtokanavisto alipaineistetaan. Ilmanvaihtokanavat harjataan siten, että irtoava pöly imeytyy alipaineistajaan. Painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän puhdistuksessa alipaineistaja sijoitetaan yleensä asuintilan ulkopuolelle, esimerkiksi katolle. Pois imetty pöly ja vierasaineet purkautuvat sitä kautta ulos. Mikäli pöly ei tule peseytymään pois sateen myötä, asentaja siivoaa pölyn pois.

 

2B Poistoilmajärjestelmän puhdistus

Poistoilmajärjestelmä laitetaan täydelle teholle ja kanavat harjataan poistoilmakonetta vasten. Mikäli järjestelmänä on huippuimuri, pöly purkautuu katolle. Mikäli pöly ei tule peseytymään pois sateen mukana, asentaja siivoaa pölyn pois. Kanavien harjauksen jälkeen käymme katolla puhdistamassa huippuimurin päästä rungon, huippuimurin sisäiset osat ja puhaltimen siivet. 

 

2C Poistoilmalämpöpumppu- ja LTO-järjestelmän puhdistaminen

Ilmanvaihtokone pysäytetään ja järjestelmä alipaineistetaan. Mikäli alipaineistus on mahdollista tehdä jäteilma- tai raitisilmakanavasta, alipaineistaja sijoitetaan kiinteistön ulkopuolelle ja poisharjattu pöly harjataan ulos. Mikäli järjestelmää ei voida alipaineistaa ulkopuolelta, se tehdään sisäpuolelta. Tällöin alipaineistajaan kytketään suodatinyksikkö. Kun alipaineistajassa on suodatinyksikkö, imetty pöly ei purkaudu asuntoon, vaan jää suodattimeen. Alipaineistajan suodatinluokka on vähintään F7, jonka läpi ei pääse edes siitepöly. Kanavien harjauksen jälkeen kone puhdistetaan pesemällä. Lämmöntalteenottokenno poistetaan ja pestään. LTO:n pesun jälkeen se käsitellään desinfiointiaineella. Puhtaat koneen osat asennetaan takaisin paikoilleen koneeseen ja vaihdetaan koneen suodattimet. Asiakkaan pyynnöstä voimme ostaa suodattimet lisähintaan tai käyttää asiakkaan hankkimia suodattimia.

3 Venttiilien pesu

Asunnon sisällä olevat ilmanvaihtoventtiilit irrotetaan ja pestään käsin. Työn aikana otetaan kuvia, joista käy ilmi kanaviston ja venttiilien kunto ennen puhdistusta ja puhdistuksen jälkeen. 

IV-asentaja tarkistaa ilmanvaihtopiitustukset
Alipaineistaja ja letkut
Lämmöntalteenottokenno ja desinfiointiaine

4 Mittaus ja säätö

Kun järjestelmä on puhdistettu, asentaja mittaa ja säätää ilmanvaihtojärjestelmän ilmamäärät venttiilikohtaisesti. Säädössä käytetään yleensä kohteen omia ilmanvaihtopiirustuksia, joista käy ilmi vaadittavat ilmamäärät.  Piirustusten puuttuessa asentaja laskee optimaaliset ilmamäärät nykyisten vaatimusten mukaiseksi, eli Suomen rakennusmääräyskokoelman ohjeiden mukaan. Painovoimaista ilmanvaihtojärjestelmää ei pysty säätämään. Painovoimaisessa järjestelmässä ilma liikkuu lämpötilan ja tuulen mukaan.

5 Dokumentointi

Puhdistuksen ja mittauksen jälkeen tehdystä työstä laaditaan puhdistuspöytäkirja, joka lähetetään asiakkaalle. 

IVAeris Oy:n puhdistuspöytäkirja

TARJOUSPYYNTÖ

Mitä IV palvelua olet etsimäsä?
Lataa tiedoto

Kiitos yhteydenotostasi! | Tack för din kontakt!

bottom of page