top of page

 

Miten IV-puhdistus tehdään?

Opas ilmanvaihto kanavien puhdistukseen

Ilmanvaihtokanavien puhdistustyö riippuu ilmanvaihtojärjestelmän tyypistä. IVAeriksen kautta voit tilata puhdistustyön, olipa kyseessä koneellinen tulo- ja poistojärjestelmä (LTO:lla tai ilman), poistoilmajärjestelmä, poistoilmalämpöpumppujärjestelmä tai painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä. Hinnoittelu perustuu kiinteistön kokoon ja järjestelmän laajuuteen, vaikka eri ilmanvaihtotyyppien puhdistusmenetelmät vaihtelevat. Puhdistusprosessi sisältää aina seuraavat vaiheet:

 

  1. Alkutiedot ja aikataulutus

  2. Päättelaitteiden puhdistus

  3. Kanaviston harjaus

  4. Koneiden tarkastus ja puhdistus

  5. Suodattimien vaihto

  6. Ilmavirtausten tarkastus ja säätö

  7. Puhdistustodistus ja raportointi

Mikael Denut tietokoneen edessä
Ilmanvaihdon puhdistuksessa käytettävät tarvikkeet kuten maskit, letkut ja akkukoneet

1. Ennen puhdistustyön aloitusta

Työnjohto ja suunnittelu

Työnjohto sopii asiakkaan kanssa työn suoritusajankohdasta. Työnjohto valvoo työn laatua ja pitää yhteyttä asiakkaaseen. Puhdistustyön suorittavat ilmanvaihtoasentajat, jotka ovat alan asiantuntijoita. Asentaja saapuu paikalle sovittuna päivänä ja tarkistaa puhdistettavan ilmanvaihtojärjestelmän. Hän saattaa pyytää kohteen ilmanvaihtopiirustuksia, mikäli niitä ei ole luovutettu työnjohdolle ennen työn aloitusta.

 

Valmistelut

Asiakkaan ei tarvitse olla läsnä puhdistustyön aikana. Jos asiakas ei ole paikalla, asentajalle on hyvä kertoa talon käytännöistä, kuten sisäänpääsystä ja ovien sulkemisesta. Jos talossa on lemmikkieläimiä, niistä kannattaa ilmoittaa etukäteen.

 

Työn aikana työskennellään ilmanvaihtoventtiilien läheisyydessä, joten esteet venttiilien luota kannattaa poistaa. Ilmanvaihdon puhdistustyön ei pitäisi aiheuttaa likaantumista asunnossa, mutta herkät esineet ja matot kannattaa siirtää syrjään. Mikäli asuntoon pääsee pölyä puhdistuksen aikana, asentaja puhdistaa jälkensä huolellisesti.

2. Venttiilien pesu

Asunnon sisällä olevat ilmanvaihtoventtiilit irrotetaan ja pestään käsin. Työn aikana otetaan kuvia, joista käy ilmi kanaviston ja venttiilien kunto ennen ja jälkeen puhdistuksen.

 

3. Kanaviston harjaus

 

3A. Painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä

Ilmanvaihtokanavisto alipaineistetaan, ja kanavat harjataan siten, että irtoava pöly imeytyy alipaineistajaan. Alipaineistaja sijoitetaan yleensä asuintilan ulkopuolelle, esimerkiksi katolle, ja pöly purkautuu ulos. Jos pölyä ei tule peseytymään pois sateen myötä, asentaja siivoaa pölyn pois.

 

3B. Poistoilmajärjestelmä

Poistoilmajärjestelmä laitetaan täydelle teholle ja kanavat harjataan poistoilmakonetta vasten. Pöly purkautuu katolle, ja mikäli se ei peseydy pois sateen mukana, asentaja siivoaa pölyn pois.

 

3C. Poistoilmalämpöpumppu- ja LTO-järjestelmä

Ilmanvaihtokone pysäytetään ja järjestelmä alipaineistetaan. Alipaineistus tehdään joko jäteilma- tai raitisilmakanavasta, jolloin alipaineistaja sijoitetaan kiinteistön ulkopuolelle. Jos tämä ei ole mahdollista, alipaineistus tehdään sisäpuolelta suodatinyksiköllä varustetulla alipaineistajalla. Tällöin pöly ei purkaudu asuntoon, vaan jää suodattimeen. Alipaineistajan suodatinluokka on vähintään F7, joka estää jopa siitepölyn pääsyn läpi.

4. Koneiden tarkastus ja puhdistus

 

Ilmanvaihtojärjestelmän koneet ja asennukset tarkistetaan, ja mahdollisista puutteista laaditaan raportti, joka lähetetään asiakkaalle 1-2 arkipäivän sisällä. Raportissa kuvataan havaitut ongelmat ja annetaan suositukset niiden ratkaisemiseksi. Koneet puhdistetaan imuroimalla, mikrokuituliinoilla tai pesemällä, riippuen niiden likaisuusasteesta. Jos kohteessa on huippuimuri, sen osat puhdistetaan katolla, mukaan lukien huippuimurin runko, sisäiset osat ja puhaltimen siivet. LTO-järjestelmissä lämmöntalteenottokenno poistetaan, pestään ja käsitellään desinfiointiaineella ennen takaisin asennusta.

IV-asentaja tarkistaa ilmanvaihtopiitustukset
Alipaineistaja ja letkut
Lämmöntalteenottokenno ja desinfiointiaine

6. Mittaus ja säätö

 

Kun järjestelmä on puhdistettu, asentaja mittaa ja säätää ilmanvaihtojärjestelmän ilmamäärät venttiilikohtaisesti. Säädössä käytetään yleensä kiinteistön ilmanvaihtopiirustuksia, joista ilmenevät vaadittavat ilmamäärät. Piirustusten puuttuessa asentaja laskee optimaaliset ilmamäärät nykyisten vaatimusten mukaisiksi Suomen rakennusmääräyskokoelman ohjeiden mukaan. Painovoimaista ilmanvaihtojärjestelmää ei voida säätää, sillä ilma liikkuu lämpötilan ja tuulen mukaan.

 

7. Puhdistustodistus ja raportointi

 

Puhdistustyön valmistuttua ilmanvaihtoteknikko täyttää puhdistustodistuksen ja jättää sen asiakkaalle arkistoitavaksi. Jos tarkastusvaiheessa havaittiin puutteita, laaditaan raportti, joka lähetetään asiakkaalle parin arkipäivän sisällä. Asiakkaan tilauksesta puhdistuksesta ja mittauksesta laaditaan myös kuvallinen puhdistuspöytäkirja, joka toimitetaan asiakkaalle.

 

Tämä yksityiskohtainen opas auttaa sinua ymmärtämään ilmanvaihtokanavien puhdistusprosessin eri vaiheet ja sen merkityksen sisäilman laadun parantamisessa. Säännöllinen puhdistus varmistaa ilmanvaihtojärjestelmän tehokkaan toiminnan ja terveellisemmän elinympäristön. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset ilmanvaihtokanavien puhdistusta, ota yhteyttä IVAerikseen – asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

IVAeris Oy:n puhdistuspöytäkirja
bottom of page