top of page

IV-JÄRJESTELMÄN TÄYSHUOLTO

Tyypillinen hinta ja kesto

600€

4 - 8 tuntia

Huoltokäynnillä tehdään yleensä ensimmäiseksi ilmamäärien mittaus. Tarvittaessa mitataan myös hiilidioksidipitoisuus ja VOC. Ilmamäärien mittauksen avulla pystytään selvittämään kuinka ilmanvaihtojärjestelmä toimii.

Tämän jälkeen tutkitaan kanava kerrallaan laitteistojen kunto. Asentaja käy ullakolla ja tutkii eristykset ja kanavaliitokset. Tarvittaessa käytössämme on hormikanava sekä savukone.

Usein ilmanvaihtojärjestelmän ongelma on likaantunut järjestelmä. Ilmanvaihtokanaviin kerääntyy pölyä ja muita epäpuhtauksia huonontaen sisäilmaa. Kerääntynyt lika voi aiheuttaa terveys- ja paloturvallisuusriskin.

Joskus huonosti toimivan järjestelmän syy voi olla järjestelmän ikä. Vanha järjestelmä kannattaa vaihtaa uuteen, sillä vaikka järjestelmän voisi korjata, korjauskustannukset nousevat nopeasti uuden järjestelmän asennuskustannuksia kalliimmiksi.

Mitä laki määrää? Kuinka usein ilmanvaihtojärjestelmät sekä laitteistot tulee huoltaa ja puhdistaa?

Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta koskettaa ainoastaan julkisia tiloja, ei asuinhuoneistoja. Tämän lisäksi pelastusviranomainen voi määrätä puhdistamaan minkä tahansa ilmanvaihtolaitteiston, mikäli tarvetta esiintyy.

Lakisääteisesti vähintään vuosittain on huolehdittava ja puhdistettava seuraavissa:

 • ammattikeittiöt

 • ruiskumaalaamot

 • puusepäntehtaat ja -liikkeet

 • tekstiilitehtaat

 • pesulat

 • leipomot ja savustamot

Lakisääteisesti vähintään 5 vuoden välein on huolehdittava ja puhdistettava seuraavissa:

 • sairaalat

 • vanhainkodit

 • rangaistuslaitokset

 • koulut

 • päiväkodit

 • hotellit

 • ravintolat

Milloin kannattaa teettää ilmanvaihdon puhdistus asuinhuoneistossa?

Koska määräyksessä ei käsitellä asuinhuoneistoja, asuinhuoneistojen ilmanvaihtolaitteiston puhdistus ja huolto jää usein täysin hoitamatta. Tietoja ja suosituksia kuitenkin löytyy. Hengitysliiton, Sisäilmayhdistyksen sekä Allergia- ja Astmayhdistyksen mukaan 5-10 vuoden välein on hyvää tarkistaa ilmanvaihtokanavien kunto ja tarvittaessa tehdä huolto. Taloyhtiöiden huoltosuunnitelmissa ilmanvaihtojärjestelmät huolletaan yleisesti viiden vuoden välein.

Mikäli ilmanvaihdossa havaitaan poikkeamia, kannattaa tilata ilmanvaihdon huolto nopeasti.

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

Meillä ei juuri nyt ole näyttää tuotteita.

TARJOUSPYYNTÖ

Mitä IV palvelua olet etsimäsä?
Lataa tiedoto

Kiitos yhteydenotostasi! | Tack för din kontakt!

bottom of page