top of page

Mitä on puhdas sisäilma ja miksi se on tärkeää?

Päivitetty: 5. huhtik. 2023

Puhdas sisäilma on tärkeä osa terveellistä elinympäristöä. Kun ilmanvaihto toimii oikein ja sisäilman epäpuhtaudet ja kosteus saadaan pidettyä hallinnassa, se edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Tässä artikkelissa käsitellään puhdasta sisäilmaa, sen merkitystä ja keinoja sen ylläpitämiseksi. Puhdas sisäilma tarkoittaa ilmanlaatua, joka ei sisällä haitallisia aineita tai epäpuhtauksia. Puhdas sisäilma on tärkeä erityisesti ihmisille, jotka kärsivät hengitystie- tai allergiaoireista, kuten astmasta tai allergioista. Ilmanlaadun heikentyminen voi pahentaa oireita ja altistaa terveysriskeille.

Ilmanvaihtojärjestelmä on avainasemassa puhdasta sisäilmaa ylläpidettäessä. Ilmanvaihtojärjestelmä pitää huolen siitä, että sisäilma vaihtuu riittävästi ja epäpuhtaudet poistuvat ilmasta. Ilmanvaihtojärjestelmän säännöllinen huolto, kuten suodattimien vaihto, on tärkeää ilmanvaihdon tehokkuuden ja sisäilman laadun ylläpitämiseksi.


Sisäilman kosteus on myös tärkeä tekijä puhdasta sisäilmaa ylläpidettäessä. Liian kostea sisäilma altistaa homeen kasvulle ja voi aiheuttaa terveysriskejä. Ilmanvaihtojärjestelmän avulla voidaan ylläpitää sopivaa kosteustasoa sisätiloissa.


Puhdas sisäilma on tärkeää myös työpaikoilla, joissa työntekijät viettävät useita tunteja päivässä. Huonolaatuinen sisäilma voi heikentää työtehoa ja altistaa työntekijät terveysriskeille. Puhdas sisäilma voi parantaa työtehoa ja lisätä työntekijöiden hyvinvointia.

Ilmanvaihtojärjestelmän säännöllinen huolto ja ilmanlaadun seuranta ovat tärkeitä keinoja puhdasta sisäilmaa ylläpidettäessä. Huoltoon kuuluu muun muassa suodattimien vaihto, kanavistojen puhdistus ja ilmanvaihtolaitteiden säätö. Ilmanlaadun seurantaan voidaan käyttää esimerkiksi ilmanlaatumittareita.


Puhdas sisäilma on tärkeä osa terveellistä ja turvallista elinympäristöä. Ilmanvaihtojärjestelmän säännöllinen huolto ja ilmanlaadun seuranta ovat avainasemassa puhdasta sisäilmaa ylläpidettäessä. Lisäksi asukkaat voivat vaikuttaa sisäilman laatuun esimerkiksi pitämällä huolta ilmanvaihdon riittävästä toiminnasta, välttämällä tupakointia sisätiloissa ja käyttämällä vähäpäästöisiä pesu- ja puhdistusaineita. Puhdas sisäilma on investointi terveyteen ja hyvinvointiin, ja sen ylläpitoon kannattaa panostaa. IVAeris Oy:n ammattitaitoiset asiantuntijat auttavat mielellään ilmanvaihtojärjestelmän huoltoon ja sisäilman laadun parantamiseen liittyvissä kysymyksissä.


WE KNOW, WE CARE & WE GET IT DONE


IVAeris Oy

010 206 3000

www.aeris.fi

info@aeris.fiViimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page