Ilma kojeelta huoneeseen, lämmönsiirtimet


Seuraava teksti perustuu Pentti Harjun Ilmastointitekniikan oppikirja 1:n materiaaliin. Tämä kirjoitus on tiivistelmä kirjan kappaleesta. Harjun teos on paras lähde ilmanvaihtotekniikkan tietoihin ja tiivistelmämme ei olle lähellekään yhtä kattava, mutta antaa hyvän pintaraapaisun aiheesta. Mikäli tiivistelmä herättää mielenkiintoa, suosittelen hankkimaan kirjan suoraan kirjailijan sivujen kautta:
http://www.penantieto-opus.fi/category/13/ilmastointitekniikka

IVAeris Oy:n Mikael puhdistaa levylämmönsiirtimen
Levylämmönsiirrin puhdistuksessa

Lämmönsiirrin on laite, jonka avulla otetaan rakennuksesta poistettavasta ilmasta lämpöä talteen ja tällä lämmöllä lämmitetään sisääntulevaa ulkoilmaa. Näin pienennetään rakennuksen lämmityskustannuksia. Levylämmönsiirrin on lämmöntalteenottolaitteista yksinkertaisin, sillä siinä ei ole liikkuvia osia. Se on alumiinilevyistä koottu paketti, joiden raoista poistoilma menee ulos ja lämmittää seinäminä olevia alumiinilevyjä. Kylmä ulkoilma tulee sisään viereisistä raoista ja ottaa lämpöä lämmenneistä alumiiniseinämistä. Ilmavirrat eivät sekoitu keskenään ja  hyötysuhde on 55-65% luokkaa. Laite ei vaadi juurikaan huoltoa ja se on helppo puhdistaa. Ilman vesihöyry tiivistyy lämmönsiirtimen pinnalle vedeksi ja vesi voi kylmällä ilmalla huurtua. Sen vuoksi siirrin on viemäröitävä mahdollisen kondenssiveden vuoksi.


Kiekkolämmönsiirrin on lämpöä varaava lämmönsiirrin. Pyörivän lämmöntalteenoton toiminta perustuu suureen pyörivään reiälliseen kiekkoon (esim.alumiinia), jonka läpi tulo- ja poist