top of page

Rakenna Terveellisempiä ja Viihtyisämpiä Rakennuksia Sisäilmastoluokituksen Avulla

IVAeris Oy on tukena sinulle, kun tavoitteenasi on terveellisempien ja viihtyisämpien rakennusten suunnittelu ja toteutus. Me tuomme parhaat ratkaisut käyttöösi sisäilmaston parantamiseksi ja ilmavaihdon optimoimiseksi.

Sisäilmastoluokitus on kehitetty parantamaan rakennusten sisäilman laatua. Sisäilmastoluokitus on kehittynyt vuosien saatossa, alkaen Sisäilmayhdistyksen vuonna 1995 julkaisemasta luokituksesta, joka käsitteli sisäilmaa, rakennustöitä ja pintamateriaaleja. Siitä eteenpäin luokitus on päivittynyt useita kertoja, tuoreimpana versiona Sisäilmastoluokitus 2018, joka julkaistiin 14.5.2018.


Tämä luokitus toimii rakennus- ja talotekniikan suunnittelun, urakoinnin sekä rakennustarviketeollisuuden työkaluna. Se on laajasti käytössä rakennusalalla, ja on ollut keskeinen osa terveellisempien ja viihtyisämpien rakennusten rakentamisessa. Luokituksen päivittäminen on tapahtunut sopusoinnussa uusien säädösten ja tutkimustulosten kanssa.


Sisäilmastoluokitus on erittäin hyödyllinen työkalu uudis- ja korjausrakentamisessa. Se määrittää sisäilmaston tavoite- ja suunnitteluarvot, tukee rakennuttajien ja suunnittelijoiden työtä sekä toimii ohjenuorana rakennus- ja LVI-selostuksissa. Luokitus ei kuitenkaan korvaa viranomaissäännöksiä tai niistä tehtyjä tulkintoja.


Sisäilmastoluokitus huomioi sisäilmastotavoitteet, vaatimukset ja ohjeet kaikissa rakennushankkeen vaiheissa. Rakennuttajan ja suunnittelijan tulee yhteistyössä asettaa sisäilmastolle tavoitearvot. Tämä tapahtuu valitsemalla luokituksen mukaisia tavoitearvoja, tai asettamalla erikseen mietittyjä arvoja halutuille ominaisuuksille. Jokaisen suunnittelijan tulee huolehtia, että tavoitteet esitetään selkeästi ja yhdenmukaisesti kaikissa suunnitteluasiakirjoissa.Lisäksi Sisäilmastoluokituksen avuksi on laadittu opas, joka tarjoaa käytännön laskentaesimerkkejä luokituksen soveltamiseen. Opas sisältää myös tietoa lähtöarvoista tilojen olosuhdesimulointia varten.


IVAeris Oy on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen parhaat mahdolliset ratkaisut sisäilmaston ja ilmanvaihdon parantamiseksi. Meillä on tarvittava asiantuntemus ja kokemus, jota tarvitset tavoitteidesi saavuttamiseksi. "Me tiedämme, välitämme ja saamme sen tehtyä." Jos tarvitset apua ilmanvaihtoon liittyvissä asioissa, ota meihin yhteyttä.


WE KNOW, WE CARE & WE GET IT DONE


IVAeris Oy

010 206 3000

www.aeris.fi

info@aeris.fi

Komentar


bottom of page